Trang chủ / Sự kiện

XƯỚNG TÊN BẢNG VÀNG

03-10-2022

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Sôi động, cuồng nhiệt với những ngày đầu của tháng 10 bằng sự kiện Xướng Tên Bảng Vàng.

TOP 3 Đại Hiệp nào sẽ được vinh danh trên Bảng Vàng Ngạo Kiếm Vô Song?

Đừng bỏ lỡ những phần thưởng hấp dẫn chỉ có tại sự kiện này!

Hãy cùng Phương Phàm theo dõi chi tiết sự kiện để nắm thông tin nhé!

 

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h01 ngày 03/10/2022.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 05/10/2022.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi vào game đạt mốc nào sẽ chỉ nhận thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Máy chủ Hoàng Dung
  + Đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận thưởng x2 mốc 15 vạn và nhận thêm chân khí 50000 điểm x30   
  + Đạt mốc 500000 Vàng sẽ nhận thưởng x3 mốc 15 vạn và nhận thêm chân khí 50000 điểm x50
 • Máy chủ còn lại:
  + Đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận thưởng x2 mốc 15 vạn và nhận thêm chân khí 50000 điểm x60  
  + Đạt mốc 500000 Vàng sẽ nhận thưởng x3 mốc 15 vạn và nhận thêm chân khí 50000 điểm x90 
 • Đua TOP liên máy chủ: TOP 3 Đại Hiệp trong tất cả máy chủ tích lũy quy đổi Vàng vào game nhiều nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Tất cả quý Đại Hiệp cùng đua chung 1 BXH, sau khi kết thúc sự kiện quý Đại Hiệp đạt TOP nào sẽ nhận thưởng tương ứng với máy chủ của Đại Hiệp.
 • BXH Đua TOP quy đổi Vàng vào game liên máy chủ sẽ được cập nhật để quý Đại Hiệp tiện theo dõi.
 • Chi tiết tôn hiêu sự kiện đua TOP BXH:
  - Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính(15 ngày): có chỉ số
  + Giới hạn sinh lực: +20%                                                                   
  + Sát thương chí mạng: +10%
  + Lực Công: +5%
 • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn:

Ví dụ:
 • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng sẽ chỉ nhận được quà mốc 15,000 Vàng .

Phần thưởng quy đổi đạt mốc

Máy chủ Hoàng Dung-Thiên Phụng-Long Phụng-Linh Phụng-Phi Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khoá

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x100

tùy chọn

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x100

1

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

60

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

80

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5

Tùy chọn

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn Huyệt vị đồ x2 hoặc  huyệt vị đồ chưa giám định x20

Tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

300

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí) hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x200

2

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim x3 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x350

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

180

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

250

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x400 hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn huyệt vị x4

tùy chọn

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Các máy chủ cũ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

100

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

40

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

40

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

60

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x7 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

80

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết  hoặc hòa thị bích x15

tùy chọn

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

150

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định x10 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc túi chọn ẩn mạch x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

3

Khóa

Huyền đồng

350

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Lượt Gỗ

100

Khóa

Kim thủy tinh

3

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc Hòa Thị Bích x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

Tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

400

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Lượt Gỗ

200

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

30

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

250

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ

2

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x400(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x 1500

tùy chọn 

 Khóa

Quà đua top

Máy chủ Hoàng Dung

Top

Phần thưởng

Số lượng

Trạng thái

Nạp tối thiểu

1

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 15 ngày (mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

300000 vàng

Túi chọn mảnh truyền thuyết

200

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao Tùy chọn

1

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x4 hoặc túi chọn ẩn mạch x3

tùy chọn

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

5

Khóa

Cánh 5-Băng Nghiên Vũ

1

Khóa

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính 15 ngày (có chỉ số)

1

Khóa

2

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 5 ngày(mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

300000 vàng

Túi chọn toái phiến hiếm 4

3

Khóa

Thẻ đồng đội 5  sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết

150

Khóa

Cánh 4-Lạc Anh Phi Dực

1

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x3 hoặc túi chọn ẩn mạch x2

tùy chọn

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính 15 ngày (có chỉ số)

1

Khóa

3

Cánh 4 Lạc Anh Phi Dực

1

Khóa

300000 vàng

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 3 ngày(mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc túi chọn ẩn mạch x1

tùy chọn

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết

100

Khóa

Máy chủ Thiên Phụng-Linh Phụng-Long Phụng-Phi Kiếm

Top

Phần thưởng

Số lượng

Trạng thái

Nạp tối thiểu

1

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 15 ngày (mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

333333 vàng

Tùy chọn trang bị truyền thuyết (trừ vũ khí)

1

Khóa

Thẻ đồng đội 6 sao tùy chọn x1 hoặc thiệp chiêu mộ đồng đội x200

tùy chọn

Khóa

Ẩn Mạch Tuỳ Chọn

3

Khóa

Huyền Đồng

500

Khóa

Huyền Bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Cánh 6-Bình Loan Vũ

1

Khóa

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính 15 ngày (có chỉ số)

1

Khóa

2

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 5 ngày(mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

300000 vàng

Ẩn Mạch Tuỳ Chọn

2

Khóa

Thẻ đồng đội 6 Sao Ngẫu Nhiên hoặc thiệp chiêu mộ đồng đội x150

1

Khóa

Phòng Cụ Truyền Thuyết Tùy chọn

1

Khóa

Cánh 5-Băng Nghiên Vũ

1

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Huyền Bạc

40

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính 15 ngày (có chỉ số)

1

Khóa

3

Tụ Linh Đan

1

Khóa

300000 vàng

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 3 ngày(mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

30

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

Cánh 5-Băng Nghiên Vũ

1

Khóa

Ẩn Mạch Tuỳ Chọn

1

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

250

Khóa

Máy chủ còn lại

Top

Phần thưởng

Số lượng

Trạng thái

Nạp tối thiểu

1

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 15 ngày (mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

333333 vàng

Đồ Phổ Phòng Cụ Tuyệt Thế tùy chọn x1 hoặc Đồ Phổ Thần Thoại tùy chọn x1 Hoặc Giày Thần Thoại x1

tùy chọn

Khóa

Lưu Ly Thạch (Đạo cụ tăng tỷ lệ chế tạo tuyệt thế)

3

 

Túi chọn toái phiến hiếm 4

4

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu x2 hoặc Mảnh Linh Ngọc x1500

tùy chọn

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

150

Khóa

Cánh 7-Linh Lung Vũ

1

Khóa

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính 15 ngày (có chỉ số)

1

Khóa

2

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 5 ngày(mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

300000 vàng

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x300 hoặc hòa thị bích x30 hoặc Mảnh Linh Ngọc x1500

tùy chọn

Khóa

Lưu Ly Thạch (Đạo cụ tăng tỷ lệ chế tạo tuyệt thế)

2

 

Thủy Tinh Sắc Màu

2

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

3

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

140

Khóa

Cánh 6-Bình Loan Vũ

1

KHóa

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính 15 ngày (có chỉ số)

1

Khóa

3

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyếtx200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x1000

tùy chọn

Khóa

300000 vàng

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 3 ngày(mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

Lưu Ly Thạch (Đạo cụ tăng tỷ lệ chế tạo tuyệt thế)

1

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

2

Khóa

Tụ Linh Đan

1

KHóa

Cánh 6-Bình Loan Vũ

1

KHóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

80

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

3

KHóa

Huyền đồng 

100

Khóa