Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

03-10-2021

Chia sẻ

Quý Đại Hiệp thân mến!

Vào các khung giờ 8h30, 10h30, 2h30, 4h30, 20h30, 23h30, tại map kích chiến sẽ xuất hiện NPC Dịch Bệnh. Đại Hiệp hãy sẵn sàng chiến đầu để đẩy lùi dịch bệnh và nhận nhiều phần quà giá trị nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h30 ngày 03/10/2021
  • Kết thúc: 23h59 ngày 12/10/2021

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các có bán:

 Vật phẩm

Giải độc Đan Đặc Biệt ( không khóa) giá 499 Vàng

Giải độc Đan Hiếm (Không khóa) giá 99 vàng

Giải Độc Đan ( khóa) giá 49 vàng

Chìa khóa bảo rương giá 149 vàng

- Trong thời gian Sự kiện ở Map Kích chiến vào các khung giờ 8h30, 10h30, 2h30, 4h30, 20h30, 23h30

- Xuất hiện 7 NPC Dịch Bệnh, có lượng máu tương đối cao và có Skill gây trạng thái xấu ngẫu nhiên (có thời gian duy trì là 6h) tương tự debuff CTVL 145 tương ứng 3 cấp 1-4-7 và cần dùng Giải độc đan, giải độc đan thường hoặc giải độc đan đặc biệt để hóa giải 

- Tiêu diệt thành công NPC sẽ rơi bảo rương (không khóa) mỗi NPC là 50 bảo rương cùng ngẫu nhiên các phần quà

- Dùng Chìa khóa mua tại trân bảo các mở bảo rương nhận 1 phần quà ngẫu nhiên

 

Debuff

 

Công cơ bản

Chính xác

Kháng né

Chí mạng

Sát thương chí mạng

Tương khắc tăng

Toàn kháng

Né chí mạng

Phòng chí mạng

Trang Thái Xấu 1

-800

-200

-120

-400

-20%

-400

-120

-500

-120

-20%

Trang Thái Xấu 4

-3200

-800

-480

-1600

-80%

-1600

-480

-2000

-480

-80%

Trang Thái Xấu 7

-5600

-1400

-840

-2800

-140%

-2800

-840

-3500

-840

-140%

Dùng chìa khóa mở bảo rương nhận

Máy chủ trục mở 48 ngày trở lên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Bách Bảo Rương

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh

1

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không khóa

Chân Khí 2000 điểm

1

Khóa

 

Máy chủ  trục mở 118 ngày trở lên

Tên VP

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

2

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa

 

Máy chủ trục mở 260 ngày trở lên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyền Đồng

2

Khóa

Hoạt Lực 5000 điểm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa