Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

04-11-2020

Chia sẻ

Quy đổi ngày vàng 04/11/2020 sẽ mang đến bất ngờ nào đến với quý đại hiệp? 

Cùng khám phá nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 04/11/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 04/11/2020.
 • Thời gian phát quà từ ngày 05 đến 06/11/2020

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi Vàng đạt mốc nào sẽ chỉ nhận thưởng tại mốc đó.
 • Đặt biệt: Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đại Hiệp quy đổi vào game bất kỳ sẽ nhận được phần quà gồm :
              
   + Túi chọn ngoại trang(3 ngày)x1            
               + Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x3
               + Kim Ô Chi Dực (3 ngày) x1
               + Võ kỹ thiên kiêu lệnh x3
 • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn: Tại Đây

Ví dụ:
 • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà mốc 15,000 Vàng, không nhận được quà mốc 6000 vàng.

Phần thưởng máy chủ Bách Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Cống hiến sư môn 5000

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

15,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Chân Khí 5 vạn

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

30,000 Vàng

Đá rèn

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

2

Khóa

Cống hiến sư môn 5000

5

Khóa

Tùy chọn Trang bị Bạch Kim (trừ vũ khí)

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

4

Khóa

Hồng thủy tinh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

20

Khóa

60,000 Vàng

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

30

Khóa

Đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Cống hiến sư môn 5000

7

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Chân Khí 5 vạn

8

Khóa

Cam thủy tinh

1

Khóa

Tùy chọn phòng cụ hoàng kim

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

40

Khóa

Phần thưởng máy chủ Đế Long-Ngạo Long-Cốt Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Tùy chọn phòng cụ hoàng kim

1

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

30

Khóa

Bách Bảo rương

20

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

50

Khóa

60,000 Vàng

Bách Bảo rương

30

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Huyệt vị đồ tùy chọn

1

không Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

150

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

150,000 Vàng

Chân Khí 5v

15

Khóa

Kim thủy tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

80

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Ẩn mạch tùy chọn(vui lòng đăng ký tên ẩn mạch tùy chọn)

2

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

300

Không Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim(trừ vũ khí)(không khóa) có thể quy đổi thành 100 mảnh Truyền thuyết(khóa)

1

Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Tùy chọn phòng cụ hoàng kim

1

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

100

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

60

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

100

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

80

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

80

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

200

Không Khóa

150,000 Vàng

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Ẩn Mạch tùy chọn(vui lòng đăng ký tên ẩn mạch tùy chọn)

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Chân Khí 5 vạn

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

300

Không Khóa

Tụ Linh Đan

2

Khóa

Hòa Thị Bích

70

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên hoặc 2 đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa