Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

06-02-2021

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Cuối tuần ngập tràn ưu đãi khi sự kiện Siêu Thưởng đổ bộ.

Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 06/02/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 08/02/2021.
 • Quà các mốc còn lại sẽ được phát từ ngày 09/02/2021.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi đạt mốc nào chỉ nhận thưởng tại mốc đó(không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Máy chủ Địa Kiếm: Khi quy đổi đạt mốc 15 vạn sẽ nhận thêm 1 túi chọn huyệt vị đồ.
 • Máy Chủ Thiên Kiếm: Khi quy đổi đat mốc 30 vạn sẽ nhận được thưởng x2 mốc 15 vạn và có thể chọn thêm 1 trong các gói quà sau:
   

  Gói

  Vật phẩm

  Trạng Thái

  1

  Tùy chọn Trang Bị Hoàng Kim(Có thể chọn vũ khí) x1

  Khóa

  2

  Chân khí 50000 điểm x50

  Khóa • Máy chủ còn lại: khi quy đổi đạt mốc 30 vạn vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 15 vạn vàng và có thể tùy chọn thêm 1 trong các gói quà sau:  

Gói

Vật phẩm

Trạng Thái

1

Túi chọn mảnh truyền thuyết x400 

Khóa

2

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(có thể chọn vũ khí)x1

Khóa

3

Chân khí 50000 điểm x60

Khóa

                                                                                                                                                   

 • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn: Tại Đây

Ví dụ:
 • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng sẽ chỉ nhận được quà mốc 15,000 Vàng .

Phần thưởng

Máy chủ Địa Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

5

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

15000 Vàng

Hồng thủy tinh

5

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-1

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

30,000 Vàng

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

10

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-1

2

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

15

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-2

2

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

20

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

150000 Vàng

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Ngân châm

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

20

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

80

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

60

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

60

Khóa

Máy chủ Thiên Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

15000 Vàng

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

30,000 Vàng

Tùy chọn trang bị bạch kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Ngân châm 

10

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

30

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

20

Khóa

60000 vàng

Tùy chọn trang bị bạch kim(trừ vũ khí)

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Ngân Châm

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

20

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

8

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

50

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

150000 Vàng

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

120

Khóa

Tiền

100

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

2

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

12

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

120

Khóa

Các máy chủ còn lại 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

30

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim

1

Không Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

40

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Không khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên 

2

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

60

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

150

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Huyền bạc

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

2

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Kim thủy tinh

2

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

200

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

450

Khóa

Tiền

100

Khóa

Huyền bạc

40

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

1

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

110

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Đồng Đội 6 sao tùy chọn x1 hoặc 5 sao ngẫu nhiênx2

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x300(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa)

tùy chọn 

 Khóa