Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

04-03-2021

Chia sẻ

Những đóa hoa hồng đỏ và hoa hồng xanh sẽ mang bất ngờ gì đến với chư vị đại hiệp?

Cùng xem chi tiết sự kiện Hồng Tụ Tỏa Hương nhé!

Thời gian

  • Từ ngày 06/03 đến ngày 13/03/2021.

Phạm vi & Điều kiện

  • Phạm vi: Tất cả máy chủ NKVS.
  • Điều kiện: Người chơi đạt cấp 60 và đã vào môn phái.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện Trân Các Bán Phân Bón (không khóa) giá 49 Nguyên Bảo, người chơi train quái nhận được Hạt Giống Hoa Hồng (Khóa).

- Độ sôi nổi đạt mốc nhận Nước (Khóa)

Sôi nổi

Số lượng nhận

20

5

40

15

60

20

80

30

100

50

- Thành Chính Dương Châu Xuất hiện NPC Hồng Tụ Yêu Thương.

Công thức ghép vật phẩm
  • Nước + Hạt Giống Hoa Hồng = Hoa Hồng Đỏ (Khóa) (giới hạn đối: 20 lần/ngày)
  • Nước + Hạt Giống Hoa Hồng + Phân Bón = Hoa Hồng Xanh (Khóa) (giới hạn đổi: 100 lần/ngày)