Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

06-08-2022

Chia sẻ

Sự kiện Phú Quý Thiên Hạ đã quay trở lại rồi đây!!! Cùng Phương Phàm tham gia tiêu phí cuối tuần để nhận ngay những phần quà hấp dẫn.
Đặc biệt, Đại Hiệp có thể đua top tiêu phí để nhận nhiều vật phẩm giá trị hơn.
Đừng bỏ lỡ nhé!!!
 
 

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 06/08/2022.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 08/08/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp tiêu phí Vàng đạt mốc nào sẽ nhận thưởng tại mốc đó và các mốc thấp hơn.
  • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
  • Ví dụ: Quý Đại Hiệp tiêu phí đạt mốc 5000 Vàng sẽ nhận được thưởng mốc 5000 và mốc 2000.
  • Đặc biệt: Tất cả Đại Hiệp ở tất cả máy chủ khi tiêu phí 70000 Vàng trở lên sẽ cùng nhau đua top tiêu phí và có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà siêu hấp dẫn.

(Tôn hiệu Phú Quý Thiên Hạ)

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Sau khi tiêu phí Vàng đạt đủ mốc, Đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé (quý đại hiệp tiêu phí ngày nào sẽ gửi yêu cầu nhận quà ngày đó để BQT tiện tổng hợp trao quà):

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính ngày 09/08/2022.

Phần Thưởng

Máy chủ Thiên Phụng-Linh Phụng-Long Phụng-Phi Kiếm

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 1000

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2 (5 ngày)

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Mặt Nạ 10 ngày ( chỉ số Lực công :+5%, Lực Phòng: +3%)

1

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ (7 Ngày)

1

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

70000

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

2

Khóa

Tinh thần Sa

1

Khóa

150000

Túi chọn mảnh truyền thuyết

100

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Tùy Chọn

1

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

3

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

Thẻ đông đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Chân khí 50000

1

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2 (5 ngày)

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Hoạt lực 5000

4

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

Mặt Nạ 10 ngày ( chỉ số Lực công :+5%, Lực Phòng: +3%)

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ (7 Ngày)

1

Khóa

70000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

70

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Huyền Bạc

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

8

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên(bao gồm cao thủ võ lâm)

2

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Đá Rèn

80

Khóa

150000

Phụ Tu Lệnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao tùy chọn

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

 

Quà đua top tiêu phí

Máy chủ Thiên Phụng

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tiêu phí tối thiểu

TOP 1

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

70000

Cống Hiến Sư Môn 50000 điểm

5

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

150

Khóa

Bách Bảo Rương

50

Khóa

Kim Thuỷ Tinh

3

Khóa

Tôn Hiệu Phú Quý Thiên Hạ (10 ngày)

1

Khóa

TOP 2

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

70000

Cống Hiến Sư Môn 50000 điểm

4

Khóa

Huyền Đồng

200

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Kim Thuỷ Tinh

2

Khóa

Tôn Hiệu Phú Quý Thiên Hạ (10 ngày)

 

Khóa

TOP 3-5

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

70000

Cống Hiến Sư Môn 50000 điểm

3

Khóa

Huyền Đồng

150

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

70

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Kim Thuỷ Tinh

2

Khóa

Tôn Hiệu Phú Quý Thiên Hạ (10 ngày)

 

Khóa

 Quà đua top các máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tiêu phí tối thiểu

TOP 1

Túi chọn mảnh truyền thuyết

250

Không Khóa

70000

Thủy Tinh Sắc Màu

2

Khóa

Huyền Đồng

500

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Bách Bảo Rương

50

Khóa

Cánh 5 Băng Nghiên Vũ

1

Khóa

Tôn Hiệu Phú Quý Thiên Hạ (10 ngày)

1

Khóa

TOP 2

Túi chọn mảnh truyền thuyết

200

Khóa

70000

Thủy Tinh Sắc Màu

1

Khóa

Huyền Đồng

350

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

70

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Cánh 4- Lạc Anh Phi Dực

1

Khóa

Tôn Hiệu Phú Quý Thiên Hạ (10 ngày)

1

Khóa

TOP 3-5

Túi chọn mảnh truyền thuyết

150

Khóa

70000

Thủy Tinh Sắc Màu

1

Khóa

Huyền Đồng

200

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Tôn Hiệu Phú Quý Thiên Hạ (10 ngày)

1

Khóa

 Đại sứ sự kiện Phương Phàm