Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

07-11-2020

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng tích lũy cuối tuần lần này sẽ có gì hấp dẫn?

Từ 07/11 đến 09/11/2020, đại hiệp đừng bỏ qua cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài trong thời gian này nhé!


Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: Từ ngày 07/11/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 09/11/2020.
 • Thời gian phát quà: 10/11/2020.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Tích lũy nạp đạt mốc: Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc cao có thể nhận được thưởng tại mốc đó và mốc thấp hơn.
 • Ngoài ra: trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp tích nạp bất kỳ sẽ nhận được 
               
    + Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x3
                 + Túi chọn ngoại trang (3 ngày) x1
                 + Võ kỹ thiên kiêu lệnh x3
                 + Kim Ô Chi Dực (3 ngày) x1           
Ví dụ:
 • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà tích lũy mốc 15,000 Vàng và mốc 6,000 Vàng

Phần thưởng

Máy chủ Bách Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

15,000 Vàng

Túi tử thủy tinh

1

Khóa

Tùy chọn phòng cụ bạch kim

1

Khóa

Ngân châm

3

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

30000

Tùy chọn sức bạch kim

1

Khóa

Hồng thủy tinh

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

7

Khóa

Ngân Châm

7

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Túi chọn Danh vọng 9 chọn 1

20

Khóa

60,000 Vàng

Túi Toái Phiến Cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Tùy chọn trang bị bạch kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Túi chọn Danh vọng 9 chọn 1

30

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Hồng thủy tinh

4

Khóa

150,000 Vàng

Túi chọn toái phiến hiếm cấp 4

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000

7

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

2

Khóa

Cam thủy tinh

1

Khóa

Hồng thủy tinh

5

Khóa

Bách Bảo rương

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Trang bị Bạch Kim Tùy chọn

1

Khóa

Trang sức Hoàng Kim

1

Khóa

Máy chủ Đế Long -Ngạo Long- Cốt Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Tùy chọn phòng cụ hoàng kim

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân Khí 5v

6

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim ( trừ vũ khí )

1

Không Khóa

60,000 Vàng

Huyền đồng

200

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

100

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

2

Không Khóa

Tinh Kim

1

Khóa

150,000 Vàng

Mảnh thủy tinh sắc màu

2

Khóa

Kim thủy tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Tinh thần Sa

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

12

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Đồng Đội 5 sao tùy chọn

1

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

150

Không Khóa

300000 vàng

Thủy tinh sắc màu

1

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Chân khí 5 vạn

20

Khóa

Tinh thần Sa

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

300

Không Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

140

Khóa

Ẩn Mạch-Túi chọn huyệt vị(vui lòng đăng kí tên ẩn mạch tùy chọn trong form)

1

Khóa

Máy chủ còn lại    

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim

1

Không Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 4 0 tt

tùy chọn 1 trong 2

Không Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Chân Khí 5 vạn

7

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

200

Không khóa

150,000 Vàng

Kim Thủy tinh

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

HUyền đồng

300

KHóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

300

Không Khóa

Huyền Bạc

10

Khóa

Hòa Thị Bích

40

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

300000 vàng

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

300

Không khóa

Thủy tinh sắc màu

2

Khóa

Ẩn Mạch-Túi chọn huyệt vị(vui lòng đăng kí tên ẩn mạch tùy chọn trong form)

2

Khóa

Hòa Thị Bích

60

Khóa

Tụ Linh Đan

2

KHóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Lưu ý

 • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!(quý Đại Hiệp đăng ký chọn trang bị BK hoặc HK vui lòng ghi loại trang bị muốn nhận để BQT tiện trao quà, Ví dụ: tùy chọn oản, bội, đai, mũ,....)

Tại Đây

 

 

Trương Phàm Kính Bút