Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

07-11-2021

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện khuyến Mãi Nạp Thẻ  diễn ra từ ngày 07/11/2021 đến hết ngày 17/11/2021 tại tất cả máy chủ mang lại rất nhiều ưu đãi cho đại hiệp, hãy nạp thẻ hôm nay để nhận nhiều quà tặng nhé! 

 

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h30 ngày 07/11/2021
  • Kết thúc: 23h59 ngày 17/11/2021

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song
  • Nhận thưởng trước 23h59 trong ngày diễn ra sự kiện. 

Nội dung

  • Quý Đại hiệp tiến hành nạp thẻ đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng quý giá và hấp dẫn.

Lưu ý: Trong thời gian từ 0h30 ngày 26/10 đến 23h59 ngày 17/11/2021, nếu Đại hiệp đã nạp đủ tất cả các mốc thì hãy nhận thưởng trước 23h59 ngày 17/11/2021. Tích lũy nhiều trong tháng sẽ có cơ hội nhận nhiều phần thưởng.

Phần thưởng

Máy chủ mở từ 1 ngày trở lên

Mốc nạp

 Vật phẩm

3000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*2

Hoạt Lực Khóa 1000 *3

Môn Cống 2000 *1

Túi toái phiến 3*1

Vàng khóa 10000 *1

6000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Túi toái phiến 3*1

Hồng Thủy Tinh*1

Vàng khóa 10000 *5

15000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Hồng Thủy Tinh*2

Túi toái phiến 3*2

Vàng khóa 10000 *8

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên*5

45000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*5

Túi chọn toái phiến thường 3-1 *2

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh *10

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ*5

Hồng Thủy Tinh*2

Đá rèn *10

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên*15

100000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*5

Môn Cống 10000*3

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội*2

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái2*2 (Không Khóa)

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10

Túi chọn toái phiến thường 3-1 *3

Ngân châm*5

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên*30

200000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*5

Huyệt vị đồ chưa giám định *20

Ngân châm*20

Túi chọn toái phiến Hiếm 3-1 *2

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái2*3 (Không Khóa)

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm*3

Cam Thủy Tinh*1

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên *4

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*20

Túi Chọn Gia Cụ (30 độ thoải mái)*1

Máy chủ mở từ 76 ngày trở lên 

Mốc nạp

 Vật phẩm

3000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*2

Hoạt Lực Khóa 5000

Môn Cống 2000

Hoán Thú Phù-II*4

6000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Hồng Thủy Tinh*2

Đá Tẩy Thuộc tính*10

15000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Hồng Thủy Tinh*2

Thể Năng Đan Tọa Kỵ*10 (Không Khóa)

Huyền Thiết Thạch*20

Hoán Thú Phù-II*7

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*5

45000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Hồng Thủy Tinh*3

Môn Cống 6000

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10

Trúc Khí Đan*10

Hoán Thú Phù-II*10

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ*10

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh x10

100000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Cam Thủy Tinh*2

Tinh Kim*1

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội*2

Đá Rèn*10

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái1*3 (Không Khóa)

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10

Chân Khí 50000 điểm

200000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Cam Thủy Tinh*2

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ*20

Tinh Thần Sa*1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *30

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)*30

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm*3

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ*5

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*50

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên 

Mốc nạp

 Vật phẩm

3000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*2

Hoạt Lực Khóa 5000

Môn Cống 4000

Hoán Thú Phù-III*2

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*3

6000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Hồng Thủy Tinh*2

Đá Tẩy Thuộc tính*10

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

15000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Hồng Thủy Tinh*2

Tử Tinh Triệu Hoán Phù*2

Trúc Khí Đan*5

Thể Năng Đan Tọa Kỵ*10 (Không Khóa)

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

45000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Môn Cống 6000

Tử Tinh Triệu Hoán Phù*3

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10

Hồng Thủy Tinh*4

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ*10

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*20

100000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Cam Thủy Tinh*1

Tinh Kim*1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *30

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội*2

Đá Rèn*10

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*30

Chân Khí 50000 điểm

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10

200000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Cam Thủy Tinh*2

Tinh Thần Sa*1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *70

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)*30

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm*5

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ*5

Mảnh Kim Thủy Tinh*4

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

Chân Khí 50000 điểm*4

Máy chủ mở từ 252 ngày trở lên 

Mốc nạp

Vật phẩm

3000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*2

Hoạt Lực Khóa 5000*2

Môn Cống 4000

Chân Khí 50000 điểm

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

6000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Cam Thủy Tinh*1

Trúc Khí Đan*10

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*5

15000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Cam Thủy Tinh*1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *20

Trúc Khí Đan*10

Huyền Đồng x50

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*10

45000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Môn Cống 6000

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *30 (không khóa)

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10 (không khóa)

Cam Thủy Tinh*2

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ*10

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*20

100000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Cam Thủy Tinh*2

Tụ Linh Đan *1 (Không Khóa)

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *30 (không khóa)

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội*2

Đá Rèn*30

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*30

Chân Khí 50000 điểm*2

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10 (không khóa)

200000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2k Cống Hiến)*4

Kim Thủy Tinh*1

Mảnh Hòa Thị Bích *1000

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *100 (không khóa)

Đồ Phổ Thần thoại chưa giám định*1

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm*5 (Không Khóa)

Tụ Linh Đan*1 (Không Khóa)

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu*4

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

Chân Khí 50000 điểm*4