Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

07-11-2021

Chia sẻ

Sự kiện Quy Đổi Cuối Tuần diễn ra duy nhất ngày 07/11 sẽ mang đến bất ngờ nào đến với quý đại hiệp? Đây là cơ hội để Đại Hiệp tích trữ vật phẩm để gia tăng sức mạnh cho nhân vật. Cùng khám phá nhé!

 

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 07/11/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 07/11/2021.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày: 08/11/2021.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song .

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó(không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Đặc Biệt
  - Máy chủ Hỏa Kiếm
  + Khi quy đổi mốc 15000 Vàng sẽ nhận được Đồng đội 4 sao ngẫu nhiên x2
  + Khi quy đổi mốc 30000 Vàng sẽ nhận được Đồng đội 4 sao ngẫu nhiên x4
  + Khi quy đổi mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng và nhận được Đồng đội 4 sao ngẫu nhiên x4 + Túi chọn huyệt vị đồ x1
  - Máy chủ Cửu Kiếm:
  + Khi quy đổi mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng và nhận thêm Túi chọn đồng đội 4 sao x2 + Trúc Khí Đan x30
  + Khi quy đổi mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 Vàng và nhận thêm Túi chọn đồng đội 4 sao x2 + Trúc Khí Đan x30 + Đá Kích Hoạt cường hóa+18 x3
  - Máy chủ Địa Kiếm-Phụng Kiếm-Hoàng Kiếm:
  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Kim thủy tinh x1+ Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20 x4 
  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng và nhận thêm Kim thủy tinh x1+ Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20 x5 + Ngoại Y Cát Tường (7 Ngày) x1 
  Máy chủ  còn lại
  + khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20 x3 

  + khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng và nhận thêm  Ngoại Y Cát Tường (7 Ngày) x1 + túi đá kích hoạt cường hóa +20 x5

Gửi yêu cầu nhận quà
 • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé (Máy chủ Hỏa Kiếm không cần đăng ký thông tin, hệ thống sẽ tự động phát quà sau khi kết thúc sự kiện)

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 08/11/2021.

Phần thưởng  

Máy chủ Hỏa Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

8

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

30000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Trang bị bạch kim (trừ vũ khí)

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Máy chủ Cửu Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Châm

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Phòng cụ hoàng kim

1

Khóa

Ngân Châm

5

 

Huyệt vị đồ chưa giám định

8

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

6

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định x10

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Huyền Bạc x20

Khóa

Đá Rèn x50

Khóa

Cam Thủy Tinh x3

 

Trang Bị Hoàng Kim (trừ vũ khí) x1

Khóa

Đồng Đội 4 Sao ngẫu nhiên x4

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên ( mốc 6 vạn có thể chọn) x1 (tương đương 2 phần quà tùy chọn)

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x80

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết x40

 

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x30

Khóa

Máy chủ Địa Kiếm-Phụng Kiếm-Hoàng Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Ngân châm

4

Khóa

Bách Bảo rương

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

15,000 Vàng

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x10

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách Bảo rương

20

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (môn phái)

2

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Bách Bảo rương

20

Khóa

Huyền đồng

250

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Thiệp Chiêu MỘ Đồng Đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

80

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền Kim x5

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x150

 

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

 

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Khóa

Đá rèn x100

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn ( mốc 6 vạn có thể chọn) x1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x30

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Tinh Kimx1 ( mốc 54000 có thể chọn) (giá trị tương đương 2 phần quà tùy chọn thường)

Khóa

Kim Thủy Tinh x1

Khóa

Cam Thủy Tinh x5

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng độix2

Khóa

Máy chủ còn lại 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Huyền đồng

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

30

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

150

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặcTùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí) x1

1

Khóa

Đá rèn

50

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

250

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Rèn

25

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

100

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Huyền kim x5

Khóa

Mảnh Linh Ngọc x350

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh x2

Khóa

Hòa thị bích x15

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 ( mốc 6 vạn có thể chọn)

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 15 vạn có thể chọn)

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí)

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Đá rèn x100

Khóa