Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

08-03-2023

Chia sẻ

Xin được gửi muôn đóa hồng trao tặng
Tới mọi người trong nắng đẹp mùa xuân
Vì tháng ba đẹp hơn bao nhiêu lần
Khi có ngày của em ở trong đó

Chào mừng ngày 8/3 - ngày của mẹ, ngày của chị, ngày của em. Hàng ngàn phần thưởng đang chờ quý đại hiệp.

Đừng bỏ qua cơ hội đặc biệt này nhé!!!!

 

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h01 ngày 08/03/2023.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 10/03/2023.
  • Thời gian phát quà: 11/03/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  • Đặc biệt, tất cả Đại Hiệp khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng trở lên sẽ nhận được các gói quà nhân ngày 8/3 với giá trị hơn 399% so với các sự kiện khác.

- Máy chủ Mai Siêu Phong

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Tuyệt Thế Giai Nhân-I.

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Tuyệt Thế Giai Nhân-I và II.

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Tuyệt Thế Giai Nhân-I, II và III.

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thưởng x2 mốc 30000 Vàng + nhận thêm túi quà Tuyệt Thế Giai Nhân-I, II, III và IV.

  + Khi quy đổi đạt 99999 Vàng sẽ nhận thưởng x3 mốc 30000 Vàng + nhận thêm túi quà Tuyệt Thế Giai Nhân-I, II, III,IV và V.

- Máy chủ Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Quốc Sắc Thiên Hương-I.

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Quốc Sắc Thiên Hương-I và II.

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Quốc Sắc Thiên Hương-I, II và III.

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Quốc Sắc Thiên Hương-I, II, III và IV.

  + Khi quy đổi đạt 150000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Quốc Sắc Thiên Hương-I, II, III, IV và V.

  + Khi quy đổi đạt 300000 Vàng sẽ nhận thưởng x2 mốc 150000 Vàng + nhận thêm túi quà Quốc Sắc Thiên Hương-I, II, III, IV, V và VI.

- Máy chủ cũ còn lại

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Gửi Ngàn Yêu Thương-I.

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Gửi Ngàn Yêu Thương-I và II.

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Gửi Ngàn Yêu Thương-I, II và III.

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Gửi Ngàn Yêu Thương-I, II, III và IV.

  + Khi quy đổi đạt 150000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Gửi Ngàn Yêu Thương-I, II, III, IV và V.

  + Khi quy đổi đạt 300000 Vàng sẽ nhận thưởng x2 mốc 150000 Vàng + nhận thêm túi quà Gửi Ngàn Yêu Thương-I, II, III, IV, V và VI.

- Chi tiết gói quà: xem ở cuối trang.

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé
  • Lưu ý: Đại Hiệp phải gửi yêu cầu trước ngày 11/03/2023 để BQT gửi quà

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 11/03/2023.

Phần thưởng

Máy chủ Mai Siêu Phong

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Trang Bị Bạch Kim Tùy Chọn (trừ vũ khí)

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Huyền Đồng

350

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Trang Bị Bạch Kim Tùy Chọn (trừ vũ khí)

2

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

8

Khóa

Toái Phiến Thường 3-1 Tùy chọn

1

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Ngân Châm

6

Khóa

Huyền Đồng

400

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Trang Bị Bạch Kim Tùy Chọn (trừ vũ khí)

2

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Huyền Đồng

450

Khóa

Toái Phiến Thường 3-1 Tùy chọn

2

Khóa

Ngân Châm

8

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

80

Khóa

 Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiênx5

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x15

Túi Chọn Toái Phiến 3-1 x1

Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên x1 (tương đương 2 phần quà tùy chọn, chỉ mốc 6 vạn trở lên có thể chọn)

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Chìa Khóa Sáng Lấp Lánh x1

Máy chủ Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

25

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khoá

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x100

tùy chọn

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

70

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x100

1

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

80

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch x1 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5

Tùy chọn

Khóa

60000 vàng

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch x1 hoặc Túi chọn Huyệt vị đồ x2 hoặc  huyệt vị đồ chưa giám định x20

Tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

800

Khóa

Huyền Bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

300

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí) hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x250

tùy chọn

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lượt Gỗ

200

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim x3 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x400

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

1000

Khóa

Huyền bạc

100

Khóa

Huyền Kim

15

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

120

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

300

Khóa

Kim Thủy Tinh

4

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch x2 hoặc Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x400 hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn huyệt vị x4

tùy chọn

Khóa

Đá Rèn

250

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

400

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

Hòa Thị Bích

5

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

30

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50 hoặc hòa Thị Bích x5

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

100

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

70

Khóa

30,000 Vàng

Mảnh Hóa Kỹ

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x1 Hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x7 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Bách bảo rương

25

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

100

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết  hoặc hòa thị bích x15

tùy chọn

Khóa

60,000 Vàng

Thiệp chiêu mộ đồng đội

100

Khóa

Đá Rèn

150

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x2 hoặcẨn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định x10 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc túi chọn ẩn mạch x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

200

Khóa

Huyền đồng

600

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Bách bảo rương

30

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

40

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc Hòa Thị Bích x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

Tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

1000

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

50

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

60

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

300

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x3  Hoặc Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ x2

tùy chọn

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2 hoặc  Nguyên Tinh x1

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x400(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x 1500

tùy chọn 

 Khóa

Chi tiết gói quà

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Tuyệt Thế Giai Nhân-I

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

3

Ngoại Y Cát Tường (15 ngày)

1

Thẻ Kinh Nghiệm x2(5 ngày)

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Tuyệt Thế Giai Nhân-II

Thẻ Đồng Đội 4 ngẫu nhiên

5

Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí)

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Tuyệt Thế Giai Nhân-III

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Đá Rèn

100

Cầu Phúc Lệnh-II

5

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

100

Tuyệt Thế Giai Nhân-IV

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Đá Rèn

200

Tuyệt Thế Giai Nhân-V

Cam Thủy Tinh

5

Cầu Phúc Lệnh-III

3

Ngân Châm

20

Trang Bị Bạch Kim (bao gồm vũ khí)

1

 

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Quốc Sắc Thiên Hương-I

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

10

Ngoại Y Cát Tường (15 ngày)

1

Thẻ Đồng Đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Quốc Sắc Thiên Hương-II

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên

1

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

200

Túi Chọn Ẩn Mạch

2

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Quốc Sắc Thiên Hương-III

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

200

Đá Rèn

300

Kim Thủy Tinh

3

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Quốc Sắc Thiên Hương-IV

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Chân Khí 50000 điểm

20

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Thẻ Đồng Đội 6 Sao Ngẫu Nhiên

1

Quốc Sắc Thiên Hương-V

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

250

Long Diên Thảo

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Chân Khí 50000 điểm

30

Quốc Sắc Thiên Hương-VI

Thủy Tinh sắc Màu

3

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Huyền Đồng

500

Trang bị truyền thuyết tùy chọn (trừ vũ khí)

1

 

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Gửi Ngàn Yêu Thương-I

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Tùy Chọn

1

Tùy Chọn Ẩn Mạch

3

Đá Rèn

300

Chân Khí 50000 điểm

20

Gửi Ngàn Yêu Thương-II

Đồng Đội 6 Sao Ngẫu Nhiên

1

Hòa Thị Bích

50

Chân Khí 50000 điểm

20

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Gửi Ngàn Yêu Thương-III

Hòa Thị Bích

50

Mảnh Linh Ngọc

1500

Đồ Phổ Thần Thoại Tùy Chọn

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

200

Gửi Ngàn Yêu Thương-IV

Lưu Ly Thạch

2

Chân Khí 50000 điểm

20

Mảnh Linh Ngọc

2000

Tùy Chọn Đồng Đội 6 Sao

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

300

Gửi Ngàn Yêu Thương-V

Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định

1

Đá Rèn

500

 Mảnh Linh Ngọc

2500

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hoá + 24

5

Nguyên Tinh

3

Gửi Ngàn Yêu Thương-VI

Trang Bị Thần Thoại tùy chọn ( trừ vũ khí) x1 Hoặc Đồ Phổ Tuyệt Thế Tùy Chọn x1 Hoặc Cánh 8-Kim Hoàng Vũ x1

tùy chọn

Mảnh Linh Ngọc

3000

Lưu Ly Thạch

3

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hoá + 26

5

 

Đại sứ sự kiện Phương Phàm