Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

07-10-2021

Chia sẻ

Sự kiện Quy Đổi Ngày Vàng diễn ra duy nhất trong ngày 08/10 sẽ mang đến bất ngờ nào đến với quý đại hiệp? Đây là cơ hội để Đại Hiệp tích trữ vật phẩm để gia tăng sức mạnh cho nhân vật. Cùng khám phá nhé!

 

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: Từ 00h00 08/10/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 08/10/2021.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày: 09/10/2021.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó(không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Ngoài ra: Trong thời gian sự kiện tất cả quý Đại Hiệp quy đổi bất kỳ vào game sẽ nhận được 1 phần quà nhân phẩm gồm:
  + Quà nhân phẩm x3
  + Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x5
  + Cống hiến sư môn x1000
  + Mặt nạ ngẫu nhiên (1 ngày)x3
  + Thẻ kinh nghiệm x2 (1 ngày)
 • Đặc Biệt
  - Máy chủ Cửu Kiếm:
  + Khi quy đổi mốc 30000 Vàng sẽ nhận được Mặt Nạ Kim Hoàng chỉ số VIP (5 Ngày)x1
  + Khi quy đổi mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng và nhận thêm  Mặt Nạ Kim Hoàng chỉ số VIP (5 Ngày) + Túi chọn huyệt vị đồ x1+ Cam thủy tinh x2
  - Máy chủ Địa Kiếm-Phụng Kiếm-Hoàng Kiếm:
  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc Kim thủy tinh x2 Hoặc túi đá kích hoạt cường hóa +20 x4 hoặc Mặt Nạ Kim Hoàng (5 Ngày) x1 hoặc Ngoại Y Cát Tường (7 Ngày) x1 hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x8
  Máy chủ cũ còn lại:
  + khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm túi đá kích hoạt cường hóa +20 x4 + hoặc Mặt Nạ Kim Hoàng (5 Ngày) x1 hoặc Ngoại Y Cát Tường (7 Ngày) x1

Gửi yêu cầu nhận quà
 • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé:

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 09/10/2021.

Phần thưởng  

Máy chủ Hỏa Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

2

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000 điểm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000 điểm

6

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

30000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

7

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

8

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

7

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

Máy chủ Cửu Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Châm

3

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000 điểm

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9 chọn 1

20

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Trang bị bạch kim (trừ vũ khí)

1

Khóa

Ngân Châm

5

 Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

30000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

trang bị bạch kim (trừ vũ khí)x2 hoặc trang bị hoàng kim (trừ vũ khí)x1

tùy chọn

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9 chọn 1

30

 

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Ngân Châm

8

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Máy chủ Địa Kiếm-Phụng Kiếm-Hoàng Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Ngân châm

4

Khóa

Bách Bảo rương

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

15,000 Vàng

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x10

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách Bảo rương

20

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (môn phái)

2

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Bách Bảo rương

20

Khóa

Huyền đồng

250

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Thiệp Chiêu MỘ Đồng Đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

70

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Rèn

40

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền Kim x5

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x150

Khóa 

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

 Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Khóa

Đá rèn x80

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn ( mốc 6 vạn có thể chọn) x1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x30

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Tinh Kimx1 ( mốc 54000 có thể chọn) (giá trị tương đương 2 phần quà tùy chọn thường)

Khóa

Kim Thủy Tinh x1

Khóa

Cam Thủy Tinh x3

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng độix2

Khóa

Máy chủ còn lại 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Huyền đồng

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

30

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

150

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặcTùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí) x1

1

Khóa

Đá rèn

50

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

250

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

90

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Huyền kim x5

Khóa

Mảnh Linh Ngọc x350

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh x2

Khóa

Hòa thị bích x15

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 ( mốc 6 vạn có thể chọn)

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 15 vạn có thể chọn)

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí)

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Đá rèn x100

Khóa