Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

09-01-2022

Chia sẻ

Phúc lợi lớn nhận quà hậu hĩnh diễn ra từ ngày 09/01 - 13/01 tại NKVS khi quý đại hiệp chỉ cần quy đổi vào game sẽ nhận được phần quà giá trị cao.

Hãy cùng xem chi tiết sự kiện có gì hấp dẫn nhé!

 

 

 

Thời gian

 • Thời gian diễn ra: Từ 00h00 ngày 09/01 đến 23h59 ngày 13/01.
 • Phạm vi: Tất cả máy chủ.
 • Thời gian phát quà: 14/01.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày quý Đại Hiệp tích nạp đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng của ngày đó.
 • Đặc Biệt: quý Đại Hiệp tích nạp liên tiếp đủ 5 ngày sẽ nhận thêm được :
  + Võ kỹ thiên kiêu lệnh x10
  + Đá tẩy thuộc tính x20
  + Võ Lâm Vinh Dự Lệnh x10
  + Chân khí 50000 điểm x2
  + Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội x20

Phần thưởng

Ngày

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

09/01

Nạp bất kỳ

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Quà Nhân Phẩm

3

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2(5 ngày)

1

Khóa

Kim Ô Chi Dực (3 ngày)

1

Khóa

10/01

Nạp bất kỳ

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Định Tâm Đan

40

Khóa

11/01

500 Vàng

Châm Khí 50000 điểm

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 3000 điểm

1

Khóa

Trúc Khí Đan

10

Khóa

Thiên Lý Truyền Âm

5

Khóa

12/01

1500 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Trúc Khí Đan

30

Khóa

13/01

1500 Vàng

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Chân Khí 30000 điểm

1

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Ngoại Y Như Ý(3 ngày)

1

Khóa

 

Đại sứ sự kiện Phương Phàm