Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

09-09-2022

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,
Sau 1 tuần làm việc mệt mỏi, hãy tự thưởng cho bản thân những giây phút vui chơi trong dịp Lễ Trung Thu, cùng với sự kiện Tiêu Phí Cuối Tuần đến từ Ngạo Kiếm Vô Song.
Tiêu phí càng nhiều, nhận quà càng to, diễn ra từ ngày 09/09 - 11/09.
Đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!!!
 
 

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 09/09/2022.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 11/09/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp tiêu phí Vàng đạt mốc nào sẽ nhận thưởng tại mốc đó và các mốc thấp hơn.
  • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
  • Ví dụ: Quý Đại Hiệp tiêu phí đạt mốc 5000 Vàng sẽ nhận được thưởng mốc 5000 và mốc 2000.
Gửi yêu cầu nhận quà
  • Sau khi tiêu phí Vàng đạt đủ mốc, Đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé (Quý Đại Hiệp gửi thông tin trong thời gian diễn ra sự kiện để BQT tiến hành trao quà, sau khi kết thúc sự kiện nếu không gửi thông tin BQT sẽ không hỗ trợ): Tại Đây

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính ngày 12-13/09/2022.

Phần Thưởng

Máy chủ Hoàng Dung

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Vàng Khóa 2 Vạn

3

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

3

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Hoạt lực 1000

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Mặt Nạ 10 ngày ( chỉ số Lực công :+5%, Lực Phòng: +3%)

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

10000

Ngân Châm

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

5

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

4

Khóa

Ngoại Trang tọa kỵ(7 ngày)

1

Khóa

20000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

25

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

5

Khóa

Ngoại y như ý 3 ngày

1

Khóa

70000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao (môn phái)

2

Khóa

Huyền đồng

250

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Túi chọn huyệt đồ

3

Khóa

Máy chủ Thiên Phụng - Long Phụng - Linh Phụng - Phi Kiếm

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 1000

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2 (5 ngày)

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Mặt Nạ 10 ngày ( chỉ số Lực công :+5%, Lực Phòng: +3%)

1

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ (7 Ngày)

1

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

70000

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

2

Khóa

Tinh thần Sa

1

Khóa

150000

Túi chọn mảnh truyền thuyết

100

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Tùy Chọn

1

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

Thẻ đông đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Chân khí 50000

1

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2 (5 ngày)

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Hoạt lực 5000

4

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

Mặt Nạ 10 ngày ( chỉ số Lực công :+5%, Lực Phòng: +3%)

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ (7 Ngày)

1

Khóa

70000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

70

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Huyền Bạc

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên(bao gồm cao thủ võ lâm)

2

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Đá Rèn

80

Khóa

150000

Phụ Tu Lệnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao tùy chọn

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

1

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Đại sứ sự kiện Phương Phàm