Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

10-01-2023

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Giải đấu Tri Ân 2022 - Minh Chủ Võ Lâm sắp sửa được khởi tranh vào 14h30 ngày 12/01/2023, để khởi động cùng giải đấu hấp dẫn này, Ngạo Kiếm Vô Song xin gửi đến Quý Đại Hiệp một sự kiện đặc biệt.

Sự kiện Tiêu Phí Đặc Biệt - Đồng Hành Giải Đấu, diễn ra từ 10/01 - 11/01. Tiêu phí càng nhiều, nhận quà càng to.

Tham gia ngay!!!

 

 

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ 00h01 ngày 10/01/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 11/01/2023.
  • Thời gian phát thưởng ngày 12/01/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại Hiệp tiêu phí Vàng đạt mốc nào sẽ nhận thưởng tại mốc đó và không nhận các mốc thấp hơn.
  • Tiêu phí Vàng chỉ tính tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính vào mốc thưởng.
  • Ví dụ: Đại Hiệp tiêu phí đạt mốc 5000 Vàng, sẽ chỉ nhận được thưởng ở mốc 5000.
Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé.
  • Nếu Đại Hiệp không gửi thông tin nhận quà mốc tiêu phí trong thời gian sự kiện, BQT sẽ không hỗ trợ nhận quà.

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 12/01/2023.

 

Phần Thưởng

Máy chủ Vương Trùng Dương

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

1

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

2

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

2000

Vàng Khóa 2 Vạn

3

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

25

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Tẩy luyện Thạch

400

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

4

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

4

Khóa

10000

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

khóa

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

5

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

5

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

20000

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

70

khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

10

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

10

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Máy chủ Quách Tương, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Thiên Phụng

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Đá Rèn

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

800

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

20000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

150

Khóa

Đá Rèn

350

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

70000

Túi chọn huyệt đồ

3

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

250

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

3

Khóa

Đá Rèn

500

Khóa

Ngân Châm

15

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

150

Khóa

Tinh Thần sa

2

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

20

Khóa

Máy chủ cũ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Đá Rèn

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

70

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Đá Rèn

250

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

7

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

70

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

20000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

200

Khóa

Đá Rèn

350

Khóa

Túi chọn ẩn mạch

1

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

15

Khóa

70000

Túi chọn ẩn mạch

3

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

250

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

3

Khóa

Đá Rèn

450

Khóa

Ngân Châm

15

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

20

Khóa

Tinh Kim Cao Cấp

1

Khóa