Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

11-01-2023

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Để hâm nóng không khí trước thềm giải đấu Tri Ân 2022 - Minh Chủ Võ Lâm, Ngạo Kiếm Vô Song xin mang đến sự kiện Siêu Thưởng Đồng Hành Giải Đấu, diễn ra từ ngày 11/01 - 12/01.

Đặc biệt Đại Hiệp có thể nhận được gói quà Đồng Hành Giải Đấu với giá trị hơn 129%

Tham gia ngay để nhận quà nào!!!!

 

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h01 ngày 11/01/2023.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 12/01/2023.
  • Thời gian phát quà: 13/01/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  • Ngoài ra:

- Máy chủ Vương Trùng Dương

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng

  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng

- Máy chủ Quách Tương, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Thiên Phụng

  + Khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng + tùy chọn thêm 1 trong các phần quà sau:

Gói

Vật phẩm

1

Cánh 5- Băng Nghiên Vũ x1

2

Cống Hiến Sư Môn 500 000 điểm

3

Đá rèn x 250

4

Chân khí 50000 điểm x60

5

Túi chọn mảnh truyền thuyết x350

- Máy chủ cũ còn lại

  + Khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng + tùy chọn thêm 1 trong các phần quà sau:

Gói

Vật phẩm

1

Túi chọn mảnh truyền thuyết x400 

2

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(có thể chọn vũ khí) x4

3

Chân khí 50000 điểm x60

4

Cánh 7-Lung Linh Vũ x1

5

Cống Hiến Sư Môn 50000 điểm x10

6

Đồ Phổ Thần Thoại Tùy Chọn x1

Đặc biệt, tất cả Quý Đại Hiệp khi quy đổi 6000 Vàng trở lên sẽ nhận được các gói Đồng Hành Giải Đấu với giá trị hơn 129% so với các sự kiện khác. Chi tiết gói quà: xem ở cuối trang.

- Máy chủ Vương Trùng Dương

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hậu Sinh Khả Úy-I

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hậu Sinh Khả Úy-I và II

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hậu Sinh Khả Úy-I, II và III

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hậu Sinh Khả Úy-I, II, III và IV

  + Khi quy đổi đạt 99999 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hậu Sinh Khả Úy-I, II, III, IV và V

- Máy chủ Quách Tương, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Thiên Phụng

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Thanh Danh Hiển Hách-I

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Thanh Danh Hiển Hách-I và II

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Thanh Danh Hiển Hách-I, II và III

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Thanh Danh Hiển Hách-I, II, III và IV

  + Khi quy đổi đạt 150000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Thanh Danh Hiển Hách-I, II, III, IV và V

  + Khi quy đổi đạt 300000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Thanh Danh Hiển Hách-I, II, III, IV, V và VI

- Máy chủ cũ còn lại

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Ngạo Thị Quần Hùng-I

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Ngạo Thị Quần Hùng-I và II

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Ngạo Thị Quần Hùng-I, II và III

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Ngạo Thị Quần Hùng-I, II, III và IV

  + Khi quy đổi đạt 150000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Ngạo Thị Quần Hùng-I, II, III, IV và V

  + Khi quy đổi đạt 300000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Ngạo Thị Quần Hùng-I, II, III, IV, V và VI

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé
  • Lưu ý: Đại Hiệp cần gửi thông tin nhận quà tùy chọn trong thời gian sự kiện.

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 13/01/2023.

Phần thưởng

Máy chủ Vương Trùng Dương

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

4

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Hoạt Lực 5000 điểm

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

7

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

7

Khóa

Toái Phiến 3 Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Dung Thiết Thủy x45

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x10

Khóa 

Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x4

Khóa

Chìa Khóa Sáng Lấp Lánh x1

Khóa

Cam Thủy Tinh x1

Khóa

Túi Toái Phiến 3 Ngẫu Nhiên x2

Khóa

Máy chủ Quách Tương, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Thiên Phụng

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Huyền đồng

250

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khoá

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

250

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x100

tùy chọn

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x100

1

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

250

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

80

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch x1 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5

Tùy chọn

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch x1 hoặc Túi chọn Huyệt vị đồ x2 hoặc  huyệt vị đồ chưa giám định x20

Tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

350

Khóa

Huyền Bạc

50

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

300

Khóa

Đá Rèn

150

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí) hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x250

2

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim x3 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x400

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền bạc

100

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

180

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

250

Khóa

Kim Thủy Tinh

4

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch x2 hoặc Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x400 hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn huyệt vị x4

tùy chọn

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

200

Khóa

Đá Rèn

80

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

40

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

80

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

60

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x1 HoặcẨn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x7 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

250

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Bách bảo rương

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

80

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết  hoặc hòa thị bích x15

tùy chọn

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

150

Khóa

Đá Rèn

150

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x2 hoặcẨn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định x10 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc túi chọn ẩn mạch x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Huyền đồng

350

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Bách bảo rương

30

Khóa

Kim thủy tinh

3

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc Hòa Thị Bích x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

Tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

500

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Lượt Gỗ

250

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

60

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

250

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x2  Hoặc Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ x2

tùy chọn

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2 hoặc  Nguyên Tinh x1

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x400(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x 1500

tùy chọn 

 Khóa

Chi tiết gói quà Đồng Hành Giải Đấu

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Hậu Sinh Khả Uý-I

Ngân Châm

5

Ngoại Y Cát Tường (15 ngày)

1

Thẻ Kinh Nghiệm x2(5 ngày)

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Hậu Sinh Khả Uý-II

Thẻ Đồng Đội 4 ngẫu nhiên

3

Trúc Khí Đan

20

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Hậu Sinh Khả Uý-III

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

2

Cam Thủy Tinh

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Hậu Sinh Khả Uý-IV

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Đá Rèn

100

Hậu Sinh Khả Uý-V

Cam Thủy Tinh

3

Cầu Phúc Lệnh-III

3

Đá Rèn

100

Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí)

1

 

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Thanh Danh Hiển Hách-I

Đá Rèn

200

Ngoại Y Cát Tường (15 ngày)

1

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

2

Thẻ Đồng Đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Thanh Danh Hiển Hách-II

Thẻ Đồng Đội 4-5 sao ngẫu nhiên

3

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

4

Đá Rèn

200

Chân Khí 50000 điểm

5

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Thanh Danh Hiển Hách-III

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

200

Đá Rèn

200

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

5

Kim Thủy Tinh

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Thanh Danh Hiển Hách-IV

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Chân Khí 50000 điểm

10

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Tuỳ Chọn

1

Thanh Danh Hiển Hách-V

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

200

Cầu Phúc Lệnh-III

3

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Ẩn Mạch Tùy Chọn

4

Thanh Danh Hiển Hách-VI

Thủy Tinh sắc Màu

2

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

250

Huyền Đồng

500

Huyền Bạc

50

Huyền Kim

10

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết x500(khóa) Hoặc Hoà Thị Bích x 40 hoặc đồ phổ thần thoại chưa giám định x1

tuỳ chọn

 

 

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Ngạo Thị Quần Hùng-I

Đá Rèn

200

Ngoại Y Cát Tường (15 ngày)

1

Thẻ Đồng đôi 4-5 sao ngẫu nhiên

3

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Ngạo Thị Quần Hùng-II

Thẻ Đồng đôi 4-5 sao ngẫu nhiên

3

Túi Chọn Ẩn Mạch

3

Chân Khí 50000 điểm

5

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Ngạo Thị Quần Hùng-III

Trúc Khí Đan

50

 Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

200

Thẻ Đồng đôi 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Ngạo Thị Quần Hùng-IV

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Chân Khí 50000 điểm

15

Kim Thuỷ Tinh

3

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Ngạo Thị Quần Hùng-V

Nguyên Tinh

2

Mảnh Linh Ngọc

1000

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hoá + 24

2

Đồ Phổ Thần Thoại Chưa Giám Định

1

Ngạo Thị Quần Hùng-VI

Thủy Tinh Đa Sắc

2

Huyền Đồng

500

Huyền Bạc

50

Huyền Kim

5

Chân Khí 50000 điểm

10

Mảnh Linh Ngọc

1500

Đại sứ sự kiện Phương Phàm