Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

11-01-2021

Chia sẻ

Chỉ cần tiêu phí trong thời gian sự kiện, quý đại hiệp sẽ nhận ngay những phần quà cực hấp dẫn!

Tham gia ngay nhé!

 

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ ngày 00h00 11/01/2021.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 11/01/2021.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp tiêu phí bằng Vàng tại Trân Bảo Các đạt mốc nào sẽ chỉ nhận quà tại mốc đó.
 • Đặc Biệt: quý Đại Hiệp tiêu phí đạt mốc cao sẽ nhận được:
  + Máy chủ Thiên Kiếm khi tiêu phí đạt mốc 40000 vàng sẽ nhận được x2 thưởng mốc 20000 vàng.         
  + Các máy chủ còn lại khi tiêu phí đạt mốc 100000 vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 50000 vàng.
 • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
Gửi yêu cầu nhận quà
 • Sau khi tiêu phí Vàng đạt đủ mốc, Đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé(quý đại hiệp tiêu phí ngày nào sẽ gửi yêu cầu nhận quà nhận quà ngày đó để BQT tiện trao quà): Tại Đây

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính ngày 12/01/2021.

 

Phần thưởng  

Máy chủ Thiên Kiếm

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 1000

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Hoạt lực 1000

5

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

2

Khóa

10000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Hoạt lực 1000

8

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

Túi toái phiến ngẫu nhiên 3

2

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

3

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

Hoạt lực 5000

4

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

10

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

4

Khóa

Túi chọn toái phiến Hiếm 3-2

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Chân khí 50000

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Hoạt lực 5000

4

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

5

Khóa

Hoạt lực 5000

6

Khóa

Huyền đồng

50

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

50000

 

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Hoạt lực 50000 điểm

1

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

3

Khóa

Túi chọn toái phiếm hiếm 4

1

Khóa

Đá rèn 

20

Khóa

Huyền đồng 

100

Khóa