Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

10-10-2020

Chia sẻ

Quy đổi cuối tuần  10/10-11/10 sẽ mang đến bất ngờ nào đến với quý đại hiệp? 

Cùng khám phá nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 10/10/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 11/10/2020.
 • Thời gian phát quà từ ngày 12 đến 13/10/2020

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi Vàng đạt mốc nào sẽ chỉ nhận thưởng tại mốc đó.
 • Đặt biệt: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày quý Đại Hiệp quy đổi vào game bất kỳ sẽ nhận được phần quà gồm :
              
   + Túi chọn ngoại trang(3 ngày)x1
               + Thẻ Kinh nghiệm x2(3 ngày) x1
               + Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x5
               + Kim Ô Chi Dực (3 ngày) x1
               + Võ kỹ thiên kiêu lệnh x3
 • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn: Tại Đây

Ví dụ:
 • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà mốc 15,000 Vàng, không nhận được quà mốc 6000 vàng.

Phần thưởng máy chủ Cốt Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân khí 50000

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

15,000 Vàng

Tùy chọn Trang bị bạch kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

30,000 Vàng

Bách Bảo rương

20

 Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

2

Khóa

Tùy chọn Phòng cụ hoàng kim

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

30

Khóa 

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

50

 Khóa

60,000 Vàng

Bách bảo rương

30

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

70

 Khóa

Tùy chọn Trang sức Hoàng Kim

1

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

80

Khóa

Chân Khí 5 vạn

8

Khóa

Cam thủy tinh

1

Khóa

Hồng thủy tinh

6

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

40

Khóa

150,000 Vàng

Bách bảo rương

50

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

100

 Khóa

Tùy chọn Trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Đồng đội 5 sao Tùy chọn

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Chân Khí 5 vạn

12

Khóa

Cam thủy tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

60

Khóa

Phần thưởng máy chủ Đế Long-Ngạo Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

15,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Chân Khí 5v

4

Khóa 

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

30,000 Vàng

đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Cam thủy tinh

2

Khóa

Chân Khí 5v

8

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim (trừ vũ khí)

1

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

70

Khóa

60,000 Vàng

đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Cam thủy tinh

3

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Chân Khí 5v

12

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

70

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

150

Khóa

Bách Bảo rương

40

Khóa

Tùy Chọn trang bị Hoàng Kim(trừ vũ khí)hoặc 20 mảnh ttrang bị truyền thuyết

Tùy chọn

Khóa 

150,000 Vàng

Mảnh thủy tinh sắc màu

2

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Chân Khí 5v

16

Khóa

Thẻ đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

120

Khóa

Âm Dương Khí

100

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

350

 không khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 50000

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

15,000 Vàng

Tùy chọn Phòng cụ Hoàng kim

1

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

100

Khóa

Chân Khí 5 vạn

8

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

60

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x70 và Hòa thị bích x30

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí) hoặc Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

Khóa

60,000 Vàng

Huyền đồng

200

Khóa

Chân Khí 5 vạn

15

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

80

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim (trừ vũ khí)x1 x túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x120

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x150 và hòa thị bích x60

Khóa

150,000 Vàng

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Hòa Thị Bích

110

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

120

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

300

 không khóa