Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

12-06-2022

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Nếu Đại Hiệp là fan cứng của những trò chơi nhân phẩm hay là người chơi thuộc hệ tâm linh, thì nhất định không thể bỏ qua sự kiện "Quy Đổi Ngày - Test Ngay Nhân Phẩm" diễn ra duy nhất trong ngày 12/06/2022.

Tham gia sự kiện, Đại Hiệp có ngay cơ hội thử ngay vận may của mình.

Cơ hội để kiểm chứng danh hiệu "bàn tay vàng trong làng may rủi" đang chờ đón Đại Hiệp.

Thử thách nhân phẩm bắt đầu, gét gô!!!!!!

 

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: Từ 00h00 12/06/2022.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 12/06/2022.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó(không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Đặc Biệt
  - Máy chủ Linh Phụng, Long Phụng, Phi Kiếm,Hỏa Kiếm,Cửu Kiếm:
  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Kim thủy tinh x1+ Trúc Khí Đan x30
  Máy chủ  còn lại:
  + khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm  túi đá kích hoạt cường hóa +20 x4
 • Ngoài Ra: trong thời gian diễn ra sự kiện tất cả Quý Đại Hiệp nếu tích nạp bất kỳ sẽ nhận được gói quà :

  Gói

  Vật phẩm

  Số lượng

  Trạng thái

  Quà test nhân phẩm

  Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày

  3

  Khóa

  Đá Tẩy Thuộc Tính

  20

  Khóa

  Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

  10

  Khóa

  Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

  10

  Khóa

  Chúc Phúc Chi Vũ

  5

  Khóa

  Quà Nhân Phẩm

  3

  Khóa

Gửi yêu cầu nhận quà
 • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé (Máy chủ Thiên Phụng không cần đăng ký thông tin)

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 13/06/2022.

Phần thưởng  

Máy chủ mới Thiên Phụng

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

3

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

30000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

8

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

8

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Máy chủ Linh Phụng-Long Phụng-Phi Kiếm-Hỏa Kiếm-Cửu Kiếm 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Ngân châm

4

Khóa

Bách Bảo rương

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x 30

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách Bảo rương

20

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (môn phái)

3

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Bách Bảo rương

25

Khóa

Huyền đồng

250

Khóa

Huyền Bạc

25

Khóa

Huyền Kim

5

Khoá

Thiệp Chiêu MỘ Đồng Đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

80

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền Kim x5

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x150

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Khóa

Đá rèn x80

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn ( mốc 6 vạn có thể chọn) x1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x30

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Tinh Kimx1 ( mốc 54000 có thể chọn) (giá trị tương đương 2 phần quà tùy chọn thường)

Khóa

Kim Thủy Tinh x1

Khóa

Cam Thủy Tinh x5

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng độix2

Khóa

Máy chủ còn lại 

 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Huyền đồng

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

150

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặcTùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí) x1

1

Khóa

Đá rèn

50

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

250

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Huyền kim

5

Khoá

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Rèn

25

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

100

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Huyền kim x5

Khóa

Mảnh Linh Ngọc x350

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh x2

Khóa

Hòa thị bích x15

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 ( mốc 6 vạn có thể chọn)

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 15 vạn có thể chọn)

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí)

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Đá rèn x100

Khóa

 

Đại sứ sự kiện Phương Phàm