Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

12-11-2023

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Cuối tuần sôi động cùng Ngạo Kiếm Vô Song với thật nhiều phần thưởng siêu hấp dẫn!!!

Nhanh tay nhanh tay tham gia sự kiện Quy Đổi Ngày Vàng nào Quý vị đại hiệp ơi, hàng loạt những ưu đãi cực  sẽ diễn ra duy nhất vào ngày 12/11.

Gét gô!!!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Từ 00h00 ngày 12/11/2023.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 12/11/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).

- Máy chủ mới Ngạo Thế

 + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng 

 + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng 

- Máy chủ Hoài Niệm, Nhất Đại Thần Sư, Nhất Đại Tông Sư, Mai Siêu Phong, Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

+ Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng 

+ Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng 

- Máy chủ cũ còn lại

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng 

  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng 


Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé.
  • Lưu ý: Đại Hiệp cần gửi thông tin nhận quà tùy chọn trong thời gian sự kiện. Nếu gửi sau thời gian sự kiện, BQT sẽ không hỗ trợ quà.

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 13-14/11/2023.

Phần thưởng

Máy chủ Ngạo Thế

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

10

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

7

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Toái Phiến 3 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

20

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Toái Phiến 3 Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Hoạt Lực 5000

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

 Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiênx3

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Dung Thiết Thủy x15

Cống Hiến Sư Môn 25000 điểm x1

Máy chủ Hoài Niệm, Nhất Đại Thần Sư, Nhất Đại Tông Sư,  Vương Trùng Dương

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Ngân châm

5

Khóa

Bách Bảo rương

20

Khóa

Đá Rèn

100

khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thiệp Chiêu MỘ Đồng Đội

50

Khóa

15,000 Vàng

Túi chọn mảnh truyền thuyết 

200

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

7

Khóa

Bách Bảo rương

25

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (môn phái)

3

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

60

Khóa

Thiệp Chiêu MỘ Đồng Đội

50

Khóa

30,000 Vàng

Bách Bảo rương

30

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền Bạc

30

Khóa

Huyền Kim

5

Khoá

Thiệp Chiêu MỘ Đồng Đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

150

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết 

400

Khóa

Đá Rèn

110

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính x50

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

 Khóa

Huyền Kim x5

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x150

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí) x1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200

Khóa

Đá rèn x110

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn ( mốc 6 vạn có thể chọn, tương đương 2 phần quà tùy chọn) x1

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 99999 vàng có thể chọn, tương đương 3 phần quà tùy chọn)

Khóa 

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x30

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Vũ Khí Hoàng Kim x1 + Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết x100 (chỉ mốc 99999 mới có thể chọn, tương đương 3 phần quà tùy chọn)

 Khóa

Tinh Kimx1 ( mốc 54000 có thể chọn) (giá trị tương đương 2 phần quà tùy chọn thường)

Khóa

Kim Thủy Tinh x2

Khóa

Mảnh Đồng Đội Thi Vương x55

Khóa 

Mảnh Đồng Đội Nam Cung Phụng x55

Khóa

Các máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

1

 Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

400

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết 

400

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

1

 Khóa

Đá rèn

100

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

80

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền bạc

25

Khóa

Đá Rèn

120

Khoá

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

2

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

25

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

60

Khóa

Mảnh Linh Ngọc 

200

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

110

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x300

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Mảnh Linh Ngọc x350

Khóa

Hòa thị bích x15

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch x1

 Khóa

Lưu Ly Thạch x1 + Mảnh Linh Ngọc x700 (tương đương 3 phần quà tùy chọn, mốc 99999 có thể chọn)

 Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 ( mốc 6 vạn có thể chọn, tương đương 2 phần quà tùy chọn)

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 99999 vàng có thể chọn, tương đương 3 phần quà tùy chọn)

Khóa

Vũ Khí Hoàng Kim x1 + Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết x100 (chỉ mốc 99999 mới có thể chọn, tương đương 3 phần quà tùy chọn)

 Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí) x1

Khóa

Mảnh Đồng Đội Nam Cung Phụng x55

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x1

 Khóa

Đá rèn x100

 Khóa

Nguyên Tinh x1

Khóa