Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

01-02-2021

Chia sẻ

Không biết tự khi nào, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, đất trời lại rực vàng sắc mai đón mừng năm mới.

Thấy mai là thấy lộc, hãy nhanh tay đến NPC Mai Vàng Ngàn Năm tại Ngạo Kiếm Vô Song nhận lộc Tết Tân Sửu 2021 nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ 0:00 ngày 12/02/2021.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 16/02/2021.

Phạm vi & Điều kiện

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Điều kiện

  • Đạt level 60 trở lên có thể tham gia.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi train quái nhận được Túi Phúc Lì Xì (Khóa).

- Người chơi đạt độ sôi nổi sẽ nhận được số lượng Túi Phúc Phong Pháo (Khóa) khác nhau:

Độ sôi nổi

Số lượng Túi phúc phong pháo nhận được

Trạng thái

20

1

Khóa

40

2

60

2

80

2

100

4

- Trong thời gian diễn ra sự kiện tại 5 thành chính: Dương Châu, Biện Kinh, Thành Đô, Phượng Tường, Tương Dương đều xuất hiện NPC Mai Vàng Ngàn Năm.

NPC Mai Vàng Ngàn Năm

- Người chơi tiến hành trang trí Mai Vàng Ngàn Năm đón xuân để nhận được quà.

- Tại NPC Mai Vàng Ngàn Năm người chơi tiến hành đối thoại và chọn:

  • Trang Trí Túi Phúc Lì Xì: tốn Túi Phúc Lì Xì(khóa) x5 sẽ nhận được 1 Quà Hồng Phúc (Khóa) giới hạn mỗi ngày chỉ đổi được 10 Quà Hồng Phúc.
  • Trang Trí Túi Phúc Phong Pháo: tốn Túi Phúc Phong Pháo(Khóa) x1 sẽ nhận được 1 Quà Phong Pháo (Khóa) giới hạn mỗi ngày chỉ đổi được 10 Quà Phong Pháo.

- Mở Quà Hồng Phúc (khóa) nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Đạo cụ

Mở nhận ngẫu nhiên

Số lượng

Tính chất

Quà Hồng Phúc

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

1

Khóa

Chân Khí 1000

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Cống hiến Sư Môn 1000 điểm

1

Khóa

Vàng Khóa 1000

2

Khóa

Kinh nghiệm 5000000 điểm

1

Khóa

Đá rèn

1

Khóa

- Mở Quà Phong Pháo(khóa) nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Đạo cụ

Mở nhận ngẫu nhiên

Số lượng

Tính chất

Quà Phong Pháo

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám đinh

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Chân Khí 2000 điểm

1

Khóa

Kinh nghiệm 10000000 điểm

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa