Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

07-04-2023

Chia sẻ

Giang Hồ Lệnh phiên bản mới sẽ mở ra một trang sử huy hoàng mới cho thể giới NKVS.

Đại hiệp sẽ được trải nghiệm những chuỗi nhiệm vụ tuần, tháng hết sức phong phú đa dạng và chắc chắn sẽ nhận được vô vàn quà tặng hấp dẫn!

 Thời gian

  • Bắt đầu: 00h01 ngày 15/04/2023
  • Kết thúc: 23h59 ngày 12/05/2023

Nội dung

Cách vào giao diện Giang Hồ Lệnh: ở khu vực các icon sự kiện mới nhất ở màn hình chính, chọn Giang Hồ Lệnh để mở

 

 Giao diện Giang Hồ Lệnh gồm 4 phần: 

Thưởng Giang Hồ Lệnh

 - Mỗi lần Giang Hồ Lệnh lên cấp sẽ nhận được thưởng: Cấp cao nhất của lệnh bài là cấp 50, mỗi 20 Tích Điểm có thể tăng lên 1 cấp, mỗi cấp có thưởng khác nhau bao gồm Giang Hồ Tệ dùng để đổi thưởng ở giao diện Tiệm Thưởng

 - Có 2 loại thưởng: Người chơi thường có thể nhận được vật phẩm thưởng cấp của Giang Hồ Lệnh, người chơi mua Nhất Thống Giang Hồ Lệnh có thể nhận được vật phẩm người chơi Giang Hồ Lệnh nhận được và vật phẩm thưởng của người chơi Nhất Thống Giang Hồ Lệnh.

 

(thưởng Giang Hồ Lệnh)

 - Thông qua nút Mua để mua Nhất Thống Giang Hồ Lệnh với giá 8888 Vàng:

 

(nhất thống Giang Hồ Lệnh)

Khiêu chiến mỗi Tuần

 - Mỗi chia thành 4 tuần, mỗi tuần có nhiệm vụ khiêu chiến khác nhau, nếu hoàn thành khiêu chiến xong có thể nhận được Tích Điểm tương ứng tăng cấp Giang Hồ Lệnh, nhận được nội dung thưởng tương ứng

 - Tuần 1 mở nội dung khiêu chiến của tuần 1

 - Tuần 2 mở nội dung khiêu chiến của tuần 2, đồng thời có thể hoàn thành nội dung khiêu chiến chưa hoàn thành của tuần 1.

 - Tuần 3 mở nội dung khiêu chiến của tuần 3, đồng thời có thể hoàn thành nội dung khiêu chiến chưa hoàn thành của tuần 1, tuần 2.

 - Tuần 4 mở nội dung khiêu chiến của tuần 4, đồng thời có thể hoàn thành nội dung khiêu chiến chưa hoàn thành của tuần 1, 2, 3.

 

(Khiêu Chiến Mỗi Tuần)

 - Hoàn thành xong toàn bộ điều kiện mục tiêu của mỗi tuần, có thể nhận được thưởng khiêu chiến 1 tuần. 

Khiêu chiến mùa đấu

 - Mỗi mùa hoàn thành xong các nhiệm vụ có thể nhận được Tích Điểm tương ứng tăng cấp Giang Hồ Lệnh.

 

(Khiêu Chiến Mùa Đấu)

- Hoàn thành tất cả nhiệm vụ mùa có thể nhận được Rương Mùa Đấu. 

- Nếu mùa đấu kết thúc người chơi không nhận rương thì rương sẽ không còn giá trị. 

Tiệm Thưởng

 - Dùng Giang Hồ Tệ có được từ việc tăng cấp Giang Hồ Lệnh nhận thưởng để đổi các vật phẩm mong muốn.

 - Một số vật phẩm sẽ có giới hạn số lần đổi trong mỗi mùa.

 

(Tiệm Thưởng)