Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

15-06-2022

Chia sẻ

Trâu ơi ta bảo trâu nầy
Trâu ăn no cỏ ở đây chiều về
Chớ đừng mà có mãi mê
Ham chơi bụng đói chủ thuê đánh đòn

Đối với mỗi người, tuổi thơ chỉ một lần trải qua và ta cũng không thể thay đổi được quá khứ.

Vì vậy, ta hãy sống, sống thật vui cho tuổi thơ để sau này mỗi khi nhớ lại, ta sẽ mỉm cười trân trọng.

Ngạo Kiếm Vô Song xin tặng quý Đại Hiệp 1 vé về tuổi thơ, để cùng hồi tưởng lại những ký ức năm nào tưởng chừng đã đi vào quên lãng!!

Thời gian

  • Từ ngày 15/06 đến ngày 26/06/2022.

Phạm vi & Điều kiện

  • Phạm vi: Tất cả máy chủ NKVS.
  • Điều kiện: Người chơi đạt cấp 40 và đã vào môn phái.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện Trân Các bán Diều (không khóa) giá 49 Vàng, Sáo (khóa) giá 3500 vàng khóa, Túi Sáo (khóa) giá 145 vàng.

- Mở Túi Sáo nhận được Sáo x5.

- Độ sôi nổi đạt mốc nhận Nón Lá (khóa)

Sôi nổi

Số lượng nhận

20

5

40

15

60

20

80

30

100

50

- Thành Chính Dương Châu Xuất hiện NPC Chú Bé Chăn Trâu.

- Công thức ghép vật phẩm:

  • Sáo + Nón Lá = Quà Sáo (giới hạn đổi 20 lần/ngày)
  • Sáo + Nón Lá + Diều = Quà Diều (giới hạn đổi 100 lần/ngày)

Chi tiết quà

Tên đạo cụ

Mở nhận được 1 trong các vật phẩm sau

Số lượng

Trạng thái

Quà Sáo

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 500

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 300

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

1

Khóa

Chân Khí 2000 điểm

1

Khóa

 

 

Tên đạo cụ

Mở nhận được 1 trong các vật phẩm sau

Số lượng

Trạng thái

Quà Diều

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Chân khí 2500 điểm

1

Khóa

Đá rèn

1

Khóa

Chân Khí 5000

1

Khóa

Huyền Đồng

1

Khóa

Hoạt lực 2000 điểm

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Đại sứ sự kiện Phương Phàm