Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

15-09-2023

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Cuối tuần thật sối động và náo nhiệt cùng Ngạo Kiếm Vô Song nào cả nhà ơi!!!!

Sự kiện Quy Đổi Cuối Tuần với rất nhiều vật phẩm giá trị, diễn ra từ ngày 15/09 - 17/09 đang chờ Đại Hiệp khám phá!

Tham gia ngay sự kiện này thôi nào!!!

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h01 ngày 15/09/2023
  • Kết thúc: 23h59 ngày 17/09/2023

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó .

- Máy chủ Hoài Niệm

   + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm phần quà mốc 6000 Vàng 

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thưởng x2 mốc 30000 Vàng 

  + Khi quy đổi đạt 99999 Vàng sẽ nhận thưởng x3 mốc 30000 Vàng 

  + Khi quy đổi đạt 150000 Vàng sẽ nhận thưởng x4 mốc 30000 Vàng 

Máy chủ Nhất Đại Thần Sư, Nhất Đại Tông Sư, Mai Siêu Phong, Vương trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm phần quà mốc 6000 Vàng 

- Máy chủ cũ còn lại

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm phần quà mốc 6000 Vàng 

 

 

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé:

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 18/09/2023.

Phần thưởng

Máy chủ Hoài Niệm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

10

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Toái Phiến 3 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

15

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

8

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa

Toái Phiến 3 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Ngân Châm

6

Khóa

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

 Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiênx5

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Túi Chọn Danh Vọng 9 chọn 1 x50

Cam Thủy Tinh x2

Dung Thiết Thủy x30

Cống Hiến Sư Môn 25000 điểm x1

Máy chủ Nhất Đại Thần Sư, Nhất Đại Tông Sư, Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khoá

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim 

1

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

70

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí) 

1

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

150

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc 

1

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

60

Khóa

Tiền

25

Khóa

60000 vàng

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

80

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết 

400

Khóa

Huyền đồng

600

Khóa

Huyền Bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Bách Bảo Rương

35

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc 

1

Khóa

Đá Rèn

180

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Tiền

35

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên 

1

Khóa

Lượt Gỗ

200

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết 

600

Khóa

Huyền đồng

800

Khóa

Huyền bạc

100

Khóa

Huyền Kim

15

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

120

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

300

Khóa

Tiền

40

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc 

3

Khóa

Đá Rèn

250

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

200

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

Hòa Thị Bích

5

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

40

Khóa

15,000 Vàng

Túi chọn mảnh truyền thuyết 

200

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

100

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

70

Khóa

30,000 Vàng

Mảnh Hóa Kỹ

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc 

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Bách bảo rương

25

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

100

Khóa

tùy chọn mảnh truyền thuyết 

300

Khóa

60,000 Vàng

Thiệp chiêu mộ đồng đội

100

Khóa

Đá Rèn

130

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc 

2

Khóa

Chân Khí 5 vạn

15

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Lượt Gỗ

100

Khóa

Bách bảo rương

30

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

40

Khóa

Hòa Thị Bích 

30

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

800

Khóa

Lượt Gỗ

200

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

50

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

80

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

250

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

3

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên 

1

Khóa

Hòa thị bích

40

 Khóa