Trang chủ / Sự kiện

Bảng Xếp Hạng Ân Sư Dưỡng Dục

16-11-2021

Chia sẻ

Máy chủ trục mở 1 ngày trở lên
TOPTên vật phẩmtrạng tháisố lượng
TOP 1Túi chọn toái phiến hiếm 4Khóa2
Trang Sức Bạch KimKhông Khóa1
Cống Hiến Sư Môn 50000Khóa1
Vàng Khóa 1 vạnKhóa20
Bạc Khóa 50 vạnKhóa5
Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15 ngày)Khóa1
TOP 2Túi chọn toái phiến hiếm 4Khóa1
Phòng Cụ Bạch KimKhông Khóa1
Cống Hiến Sư Môn 10000Khóa4
Vàng Khóa 1 vạnKhóa10
Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (10 ngày)Khóa1
Bạc Khóa 50 vạnKhóa3
TOP 3Túi chọn toái phiến hiếm 4Khóa1
Phòng Cụ Bạch KimKhóa1
Cống Hiến Sư Môn 10000Khóa3
Vàng Khóa 1 vạnKhóa7
Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (5 ngày)Khóa1
Bạc Khóa 50 vạnKhóa2
Top 4-10Túi chọn đại đồngKhóa1
Cống Hiến Sư Môn 10000Khóa1
Vàng Khóa 1 vạnKhóa3
Bạc Khóa 50 vạnKhóa1

 

Máy chủ trục mở 48 ngày trở lên
TOPTên vật phẩmtrạng tháisố lượng
TOP 1Túi chọn trang bị Hoàng Kim( trừ vũ khí)Không Khóa1
Cam Thủy TinhKhóa5
Cống Hiến Sư Môn 50000Khóa1
Vàng Khóa 1 vạnKhóa10
Bạc Khóa 50 vạnKhóa3
Chân Khí 50000 điểmKhóa5
Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15 ngày)Khóa1
TOP 2Phòng Cụ Bạch KimKhông Khóa1
Cam Thủy TinhKhóa3
Cống Hiến Sư Môn 10000Khóa4
Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (10 ngày)Khóa1
Vàng Khóa 1 vạnKhóa5
Chân Khí 50000 điểmKhóa3
TOP 3Trang bị Bạch Kim (trừ Vũ Khí)Khóa1
Cam Thủy TinhKhóa2
Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (5 ngày)Khóa1
Cống Hiến Sư Môn 10000Khóa3
Vàng Khóa 1 vạnKhóa5
Chân Khí 50000 điểmKhóa2
TOP 4-10Hồng Thủy TinhKhóa5
Cống Hiến Sư Môn 10000Khóa1
Vàng Khóa 1 vạnKhóa2
Chân Khí 50000 điểmKhóa2
Bạc Khóa 50 vạnKhóa1

 

Máy chủ trục mở 118 ngày trở lên
TOPTên vật phẩmtrạng tháisố lượng
TOP 1Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền ThuyếtKhóa200
Cam Thủy TinhKhóa3
Cống Hiến Sư Môn 50000Khóa1
Chân Khí 50000Khóa5
Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15 ngày)Khóa1
Túi chọn Bí Tịch đặc biệt (15 ngày )khóa1
Huyền ĐồngKhóa200
TOP 2Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền ThuyếtKhóa100
Cam Thủy TinhKhóa2
Cống Hiến Sư Môn 10000Khóa4
Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (10 ngày)Khóa1
Chân Khí 50000 điểmKhoa4
Huyền ĐồngKhóa100
TOP 3Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền ThuyếtKhóa80
Cam Thủy TinhKhóa1
Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (5 ngày)Khóa1
Chân Khí 50000Khóa2
Huyền ĐồngKhóa80
TOP 4-10Cam Thủy TinhKhóa1
Cống Hiến Sư Môn 10000Khóa2
Chân Khí 50000Khóa1
Bạc Khóa 50 vạnKhóa1
Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền ThuyếtKhóa50

 

Máy chủ trục mở 260 ngày trở lên
TOPTên vật phẩmtrạng tháisố lượng
TOP 1Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền ThuyếtKhóa250
Huyền ĐồngKhóa250
Chân Khí 50000Khóa5
Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15 ngày)Khóa1
Túi chọn Bí Tịch đặc biệt (15 ngày )khóa1
Thủy Tinh Sắc MàuKhóa1
TOP 2Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền ThuyếtKhóa150
Huyền ĐồngKhóa150
Chân Khí 50000Khóa4
Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (10 ngày)Khóa1
Kim Thủy TinhKhóa1
TOP 3Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền ThuyếtKhóa80
Huyền ĐồngKhóa80
Chân Khí 50000Khóa2
Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (5 ngày)Khóa1
Hòa Thị BíchKhóa30
TOP 4-10Cam Thủy TinhKhóa1
Chân Khí 50000Khóa1
Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnhkhóa50
Bạc Khóa 50 vạnKhóa1
Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền ThuyếtKhóa50