Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

16-11-2021

Chia sẻ

Tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, quý đại hiệp tham gia các hoạt động có thể nhận Hoa Tươi và Thiệp Chúc Mừng. Mở Hoa Tươi và Thiệp Chúc Mừng sẽ nhận được Tín Vật Tặng Thầy cùng nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.

Không những thế, tiến hành ghép quà còn có thể nhận được những phần quà giá trị hơn nữa.

Thông tin cụ thể như sau

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 16/11/2021.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 29/11/2021.

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Dành cho các máy chủ NKVS.
  • Nhân vật: Đạt cấp độ 60 trở lên

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi train quái có thể nhận Bút Mực (Không Khóa).

- Tại Trân Bảo Các có treo bán các vật phẩm:

  • Hoa Tươi (không khóa): giá 59 Vàng.
  • Thiệp Chúc Mừng (không khóa): giá 149 Vàng.
  • Hộp Bút (Không Khóa): giá 10 Vàng.

- Mở Hộp Bút nhận được Bút Mực(Không Khóa) x5.

- Đến NPC Ân Sư Dưỡng Dục tiến hành ghép quà:


Dương Châu(603,378)

Thiệp Chúc Mừng x1 + Bút Mực x1 = Quà Ân Sư (Khóa) x1

Hoa Tươi x1 + Bút Mực x1 = Quà Dưỡng Dục (Khóa) x1

-Người chơi lần đầu ghép đạt 1 Quà Ân Sư sẽ nhận được tôn hiệu Nhất Tự Vi Sư (7 ngày).

- Mở Quà Ân Sư nhận được 1 Tín Vật Tặng Thầy (Không Khóa) và ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm. Giới hạn đổi 300 quà Ân Sư /1 ngày.

- Mở Quà Dưỡng Dục nhận được 1 Tín Vật Tặng Cô (Không Khóa) và ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm. Giới hạn đổi 300 quà Dưỡng Dục/1 ngày.

- Ghép - Tín Vật Tặng Cô x1 + Tín Vật Tặng Thầy x1 = Tri Ân Thầy Cô x1 (Không Khóa).

- Ghép Tri Ân Thầy Cô đạt mốc 30, 60, 249, 549, 1200 sẽ nhận được quà tương ứng Tri Ân Thầy Cô-I, Tri Ân Thầy Cô-II, Tri Ân Thầy Cô-III, Tri Ân Thầy Cô-VI và Tri Ân Thầy Cô-V.

- Dùng Tri Ân Thầy Cô(không khóa) để tiến hành bỏ phiếu BXH.

- Tri Ân Thầy Cô = 1 điểm

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

450

2

300

3

200

4~10

100