Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

17-07-2022

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến,

Đảo chủ Hoàng Dược Sư là người am hiểu Kinh Dịch nên đã biến đảo Đào Hoa thành một Bát Trận Đồ khiến cho ai lạc vào cũng không thể tìm lối ra.

Đại hiệp nếu muốn đến chúc phúc Đảo chủ thì trước hết phải phá giải được Bát Trận Đồ, phá giải trận pháp này thành công sẽ nhận được nhiều thưởng từ Đảo chủ đấy! 

 

Thời gian

 • Từ ngày 17/07 đến ngày 30/07/2022.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS.
 • Yêu cầu: Nhân vật cấp 90 trở lên và đã vào phái.

Nội dung

Thu thập Quà Cây Hoa Đào

 • Trong thời gian sự kiện, người chơi dùng NBK để mua hoặc dùng Hoạt Lực để chế tạo Quà Cây Hoa Đào(ở Kỹ Năng Sống). Ngoài ra tham gia các hoạt động sau để nhận Quà Cây Hoa Đào.

Hoạt động

Số lần mỗi ngày

Rơi mỗi lần

Nhận mỗi ngày

Bí Cảnh

2

2

4

Thanh vân Phong

2

2

4

Vận Tiêu

2

3

6

Tranh Đoạt Quả

1

3

3

Chiến Trường

1

3

3

Trích Tinh lâu

1

3

3

Chu Nguyên Mộ

1

3

3

 • Chế tác Quà Cây Hoa Đào: có thể dùng 500 NBK mua ở Trân Bảo Các hoặc dùng 250 Hoạt Lực để chế tác.

Sử dụng Quà Cây Hoa Đào

 • Khi sử dụng Quà Cây Hoa Đào sẽ được Cây Hoa Đào người có sử dụng Anh Hùng Lệnh và không sử dụng Anh Hùng Lệnh sẽ nhận được số lượng cây Hoa Đào khác nhau:

Sử dụng Quà Cây Hoa Đào

Nhận Cây Hoa Đào

Có AHL (nhận Khóa)

2

Không AHL (nhận Khóa)

1

 • Mỗi ngày chỉ sử dụng 700 Quà Cây Hoa Đào(Khóa).

Đổi Kinh Dịch

- Đến NPC Sự kiện dùng NB tiến hành đổi Kinh Dịch.

Dương Châu(560,341)

 • 30 NB = 1 Kinh Dịch (Không Khóa).
 • 280 NB = 10 Kinh Dịch (Không Khóa).
 • 2600 NB = 100 Kinh Dịch (Không Khóa)

- Đến NPC sự kiện để tiến hành đổi quà:

 • 10 Cây Hoa Đào + 2 Kinh Dịch = Quà Bát Trận Đồ Hư Hao(Khóa)
 • 4 Cây Hoa Đào + 5 Kinh Dịch = Quà Bát Trận Đồ Thành Phẩm(khóa)

- Đổi Quà Bát Trận Đồ Thành Phẩm đạt 100, 500, 1000,1800, 2800 lần lượt nhận Quà Thành Phẩm I, Quà Thành Phẩm II, Quà Thành Phẩm III, Quà Thành Phẩm IV, Quà Thành Phẩm V.

Đua TOP Bát Trận Đồ

 • Mở Quà Bát Trận Đồ Thành Phẩm nhận được Bát Trận Đồ (Không Khóa) và ngẫu nhiên nhận các vật phẩm.
 • Nhấp phải chuột vào Bát Trận Đồ để tiến hành bỏ phiếu đua BXH.
 • 1 Bát Trận Đồ = 1 Điểm.

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

500

2

300

3

200

4~10

200