Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

17-11-2022

Chia sẻ

Tích cực quay - Vận may sẽ đến!!!!

Đại Hiệp thân mến,

Cơ hội sở hữu các vật phẩm giá trị cùng nhiều phần quà đặc biệt hấp dẫn đang chờ đón Đại Hiệp.

Tham gia ngay sự kiện Vòng Quay May Mắn Tháng 11/2022 để thử xem vận may của mình nào!!!

Thời gian

  • Từ ngày 17/11 đến ngày 23/11/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện,người chơi có thể tiến hành quay để nhận thưởng, rất nhiều phần thưởng hấp dẫn và giá trị đang chờ đón.

  • Quay 1 lần tốn 150 vàng.
  • Quay 10 lần tốn 1350 vàng.
  • Quay 20 lần tốn 2700 vàng.

Phần thưởng  

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Bạc 5 vạn

1

Ngân Châm

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Phá Thiên Chùy

1

Ngân Châm

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Ngân Châm

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Hoán Thú Phù-II

1

Ngân Châm

1

Huyền Đồng

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Máy chủ mở 118 ngày trở lên

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Bạc 5 vạn

1

Ngân Châm

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Phá Thiên Chùy

1

Ngân Châm

1

Âm Dương Khí

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Ngân Châm

1

Âm Dương Khí

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Hoán Thú Phù-II

1

Túi Chọn Phiến Hiếm-4

1

CHSM 2000

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Túi Chọn Phiến Hiếm-4

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Tiền

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Huyền Đồng

1

Hòa Thị Bích

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Túi Chọn Phiến Hiếm-4

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Mảnh Tàn Tích

1

Tiền

1

Hòa Thị Bích

1