Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

18-09-2022

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Cuối tuần sôi động với sự kiện Thất Tinh Dị Bảo đến từ Ngạo Kiếm Vô Song, diễn ra duy nhất trong ngày 18/09/2022.

Đại Hiệp tích lũy mốc nạp càng cao, càng nhận thêm phần quà đầy giá trị.

Hãy cùng Phương Phàm tham gia ngay!!!

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Từ 00h01 18/09/2022.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 18/09/2022.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày: 19/09/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  • Ngoài ra:

- Máy chủ Hoàng Dung

  + Khi quy đổi đạt mốc 6000 đến 30000 Vàng sẽ nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy 10 ngày

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy 10 ngày x1 + Cầu Phúc lệnh-IIIx3

- Máy chủ Thiên Phụng, Linh Phụng, Long Phụng, Phi Kiếm, Hỏa Kiếm

  + Khi quy đổi đạt mốc 6000 đến 30000 Vàng sẽ nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy 10 ngày

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy 10 ngày x1 + Túi Đá Cường Hóa +18 x4

  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy 10 ngày x1  + Túi Đá Cường Hóa +20 x4

- Máy chủ cũ còn lại

  + Khi quy đổi đạt mốc 6000 đến 30000 Vàng sẽ nhận thêm Mặt Nạ Trảm Chiên Chùy 10 ngày

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy 10 ngày x1 +Túi Đá Cường Hóa +22 x2

  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy 10 ngày x1 +Túi Đá Cường Hóa +22 x4

Đặc biệt : tất cả máy chủ khi tham gia quy đổi bất kỳ trong thời gian sự kiện sẽ nhận được gói quà Thất Tinh Dị Bảo x1

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

Thất Tinh Dị Bảo

Quà Nhân Phẩm

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Trúc Khí Đan

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Ngoại Y Như Ý (7 Ngày)

1

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2(5 ngày)

1

Khóa

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 19/09/2022.

Phần thưởng  

Máy chủ Hoàng Dung

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Trang Bị Bạch Kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

6

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

6

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Trang Bị Bạch Kim(trừ vũ khí)

2

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Ngân Châm

7

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên x5

tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x20

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Khóa

Cam Thủy Tinh x2

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm x2

Khóa

Máy chủ Thiên Phụng - Long Phụng - Linh Phụng - Phi Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Ngân châm

4

Khóa

Bách Bảo rương

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x 30

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách Bảo rương

20

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (môn phái)

3

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Bách Bảo rương

25

Khóa

Huyền đồng

250

Khóa

Huyền Bạc

25

Khóa

Huyền Kim

5

Khoá

Thiệp Chiêu MỘ Đồng Đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

80

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính x40

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Huyền Kim x5

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x150

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Khóa

Đá rèn x80

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn ( mốc 6 vạn có thể chọn) x1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x30

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Tinh Kimx1 ( mốc 54000 có thể chọn) (giá trị tương đương 2 phần quà tùy chọn thường)

Khóa

Kim Thủy Tinh x1

Khóa

Cam Thủy Tinh x5

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng độix2

Khóa

 

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Huyền đồng

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

150

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặcTùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí) x1

1

Khóa

Đá rèn

50

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

250

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Huyền kim

5

Khoá

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Rèn

25

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

100

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Huyền kim x5

Khóa

Mảnh Linh Ngọc x350

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh x2

Khóa

Hòa thị bích x15

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 ( mốc 6 vạn có thể chọn)

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 15 vạn có thể chọn)

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí)

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Đá rèn x100

Khóa

Đại sứ sự kiện Phương Phàm