Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

19-11-2021

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Tích Nạp Bất Kỳ với nhiều lợi ích sẽ chỉ diễn ra từ ngày 19/11 - 23/11/2021.

Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: Từ ngày 19/11/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 23/11/2021.
 • Thời gian phát quà từ ngày 24/11/2021.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS

Nội dung sự kiện 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày quý Đại Hiệp tích nạp mốc sẽ nhận quà tương ứng của ngày đó.
 • Đặc Biệt: quý Đại Hiệp tích nạp liên tiếp đủ 5 ngày sẽ nhận thêm được :
  + Võ kỹ thiên kiêu lệnh x10
  + Đá tẩy thuộc tính x20
  + Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm
  + Chân khí 50000 điểm x2
  + Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x5
  +Ngoại Trang Tọa Kỵ (7 ngày)

Phần thưởng

Ngày

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

19/11

Nạp bất kỳ

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Trúc Khí Đan

20

Khóa

Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày

3

KHóa

Túi quà nhân phẩm

2

Khóa

20/11

500 Vàng

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Bạc Khóa 50 Vạn

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Định Tâm Đan

40

Khóa

21/11

500 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Thiên Lý Truyền Âm

5

Khóa

22/11

1500 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Trúc Khí Đan

20

Khóa

23/11

1500 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 4 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa