Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

20-01-2023

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Nhà thầu Ngạo Kiếm Vô Song đã quay trở lại với Quý Đại Hiệp rồi đây!!!! Cơ hội để Đại Hiệp sở hữu cho mình một bất động sản Vương Phủ mặt tiền tại các thành chính ngay trong những ngày đầu năm mới.

Ngoài ra, Đại Hiệp còn có thể nhận được tôn hiệu Nhất Đại Tông Sư cực kỳ hoành tráng, lần đầu xuất hiện tại Ngạo Kiếm Vô Song.

Khám phá ngay sự kiện Đại Phú Hào - Đoạt Vương Phủ, diễn ra từ ngày 20/01 - 26/01.

 

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h01 20/01/2023.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 26/01/2023.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày: 27-28/01/2023.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tiêu phí Vàng đạt mốc nào sẽ nhận thưởng tại mốc đó và các mốc thấp hơn.
 • Chỉ tính tiêu phí Vàng tại Trân Bảo Các, tiêu phí của Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.
 • Ví dụ: Đại Hiệp tiêu phí đạt mốc 5000 Vàng, sẽ nhận được thưởng ở mốc 5000 và mốc 2000.
 • Đặc biệt, trong thời gian sự kiện, tất cả Đại Hiệp sẽ cùng đua top chung một Bảng Xếp Hạng Tiêu Phí. Top 5 Bảng Xếp Hạng sẽ có cơ hội sở hữu Vương Phủ cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.
 • Chi tiết tôn hiệu Nhất Đại Tông Sư:

- Lực Phòng: +5%

- Lực công: +5 %

- Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

- Tất cả kháng tính: +50 điểm

- Sát thương chí mạng:+ 12%

 

Gửi yêu cầu nhận quà
 • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 27-28/01/2023.

Phần thưởng

Máy chủ Vương Trùng Dương

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Hoạt lực 1000

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Ngoại Trang tọa kỵ(7 ngày)

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

10000

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

5

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

4

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

20000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

5

Khóa

Ngoại y như ý 3 ngày

1

Khóa

70000

Túi chọn huyệt đồ

3

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao (môn phái)

3

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

150000

Tinh Kim

2

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

30

Khóa

Huyền Kim

3

Khóa

Thẻ đồng độ 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

300000

Túi chọn mảnh truyền thuyết

150

Khóa

Huyền Đồng

500

Khóa

Huyền Bạc

50

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

Đá Rèn

300

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao tuỳ chọn

1

Khóa

Máy chủ Quách Tĩnh, Thiên Phụng

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ (7 Ngày)

1

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

70000

Túi chọn mảnh truyền thuyết

200

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv6

1

Khóa

Tinh thần Sa

2

Khóa

150000

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv7

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Tùy Chọn

1

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Tụ Linh Đan

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

3

Khóa

300000

Trang bị Hoàng Kim

1

Khóa

Đá Rèn

500

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

200

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

3

Khóa

Máy chủ cũ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Hoạt lực 5000

4

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ (7 Ngày)

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Hòa Thị Bích

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

70000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

3

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

150000

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 6 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Nguyên Tinh

2

Khóa

300000

Đá Rèn

500

Khóa

Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

2000

Khóa

Nguyên Tinh

3

Khóa

 

Phần thưởng đua top

Máy chủ Vương Trùng Dương

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tiêu phí tối thiểu

TOP 1

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

70000

Cánh 5-Băng Nghiên Vũ

1

Khóa

Huyền Đồng

1000

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

200

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

300

Khóa

Túi Chọn Toái 4

4

Khóa

Kim Thủy Tinh

4

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

Vương Phủ ( có thể tùy chọn nếu Vương Phủ tùy chọn chưa có ai sở hữu, hoặc theo Vương Phủ BQT )

1

Khóa

TOP 2

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

70000

Cánh 5-Băng Nghiên Vũ

1

Khóa

Huyền Đồng

700

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

150

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Túi Chọn Toái 4

3

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

Vương Phủ ( có thể tùy chọn nếu Vương Phủ tùy chọn chưa có ai sở hữu, hoặc theo Vương Phủ BQT )

1

Khóa

TOP 3-5

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

70000

Cánh 4-Lạc Anh Phi Dực

1

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

150

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Khóa

Túi Chọn Toái 4

2

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

Vương Phủ (chỉ TOP 3 có thể nhận, TOP 4-5 không nhận được Vương Phủ)

1

Khóa

Máy chủ Quách Tĩnh, Thiên Phụng

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tiêu phí tối thiểu

TOP 1

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

70000

Cánh 6-Bình Loan Vũ

1

Khóa

Huyền Đồng

1000

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

200

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

300

Khóa

Túi Chọn Toái 4

4

Khóa

Kim Thủy Tinh

4

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

Vương Phủ ( có thể tùy chọn nếu Vương Phủ tùy chọn chưa có ai sở hữu, hoặc theo Vương Phủ BQT )

1

Khóa

TOP 2

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

70000

Cánh 5-Băng Nghiên Vũ

1

Khóa

Huyền Đồng

700

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

150

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Túi Chọn Toái 4

3

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

Vương Phủ ( có thể tùy chọn nếu Vương Phủ tùy chọn chưa có ai sở hữu, hoặc theo Vương Phủ BQT )

1

Khóa

TOP 3-5

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

70000

Cánh 5-Băng Nghiên Vũ

1

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Túi Chọn Toái 4

2

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

Vương Phủ (chỉ TOP 3 có thể nhận, TOP 4-5 không nhận được Vương Phủ)

1

Khóa

Máy chủ cũ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tiêu phí tối thiểu

TOP 1

Nguyên Tinh

3

Khóa

70000

Thủy Tinh Sắc Màu

5

Khóa

Huyền Đồng

500

Khóa

Đồng Đội 4 sao Mới Tùy Chọn

1

Khóa

Đồ Phổ Tuyệt Thế Tùy Chọn (trừ vũ khí) x1 Hoặc Đồ Phổ Thần Thoại Tùy chọn x1

tùy chọn

Khóa

Cánh 7-Linh Lung Vũ

1

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

Vương Phủ ( có thể tùy chọn nếu Vương Phủ tùy chọn chưa có ai sở hữu, hoặc theo Vương Phủ BQT )

1

Khóa

TOP 2

Nguyên Tinh

1

Khóa

70000

Thủy Tinh Sắc Màu

3

Khóa

Huyền Đồng

350

Khóa

Đồng Đội 4 sao Mới Tùy Chọn

1

 

Đồ Phổ Thần Thoại Tùy chọn

1

 

Cánh 6-Bình Loan Vũ

1

 

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

Vương Phủ (có thể tùy chọn nếu Vương Phủ tùy chọn chưa có ai sở hữu, hoặc theo Vương Phủ BQT)

1

Khóa

TOP 3-5

Nguyên Tinh

1

Khóa

70000

Thủy Tinh Sắc Màu

2

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Đồng Đội 4 sao Thi Vương

1

Khóa

Đồ Phổ Thần Thoại Tùy chọn 

1

Khóa

Cánh 6-Bình Loan Vũ

1

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

Vương Phủ (chỉ TOP 3 có thể nhận, TOP 4-5 không nhận được Vương Phủ)

1

Khóa

*** Trường hợp tất cả vương phủ đều đã có chủ, thì có thể chọn các loại nhà ở các thành thị khác.