Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

20-11-2021

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Tiếp tục tạo thêm nhiều bất ngờ giúp hành trình phiêu bạt của quý Đại Hiệp thêm thú vị và hấp dẫn, Ngạo Kiếm Vô Song mang đến sự kiện Siêu Thưởng Cuối Tuần từ ngày 20/11 đến hết ngày 21/11 với nhiều phần quà hấp dẫn, Đại Hiệp đừng bỏ qua nhé!

 

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 20/11/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 21/11/2021.
 • Thời gian phát quà: 22/11/2021.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó(không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Đặc Biệt
  - Máy chủ Hỏa Kiếm:
  + Khi quy đổi mốc 30000 Vàng sẽ nhận thêm Đồng đội 4 sao ngẫu nhiên x5
  + Khi quy đổi mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng và nhận thêm Đồng đội 4 sao ngẫu nhiên x5 + Mặt Nạ Đoạt Hồn chỉ số VIP(5 Ngày) + Cam Thủy Tinh x2
  - Máy chủ Cửu Kiếm:
  + Khi quy đổi mốc 60000 Vàng sẽ nhận thêm Mặt Nạ Đoạt Hồn chỉ số VIP(5 Ngày) + Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20 x3 +Trúc Khí Đan x20
  + Khi quy đổi mốc 99999 Vàng sẽ nhận thêm Mặt Nạ Đoạt Hồn chỉ số VIP(5 Ngày) +  Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20 x5+ Trúc Khí Đan x40
  Máy chủ Địa Kiếm-Phụng Kiếm:
  + khi quy đổi đạt mốc 150000 Vàng sẽ nhận thêm Mặt Nạ Đoạt Hồn chỉ số VIP(5 Ngày)
  + khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng và Mặt Nạ Đoạt Hồn chỉ số VIP(5 Ngày) + tùy chọn thêm 1 trong các phần quà sau:

  Gói

  Vật phẩm

  Trạng Thái

  1

  Cánh 5- Băng Nghiên Vũ x1

  Khóa

  2

  Cống Hiến Sư Môn 500 000 điểm

  KHóa

  3

  Đá rèn x 200

  Khóa

  4

  Chân khí 50000 điểm x60

  Khóa

  5

  Túi chọn mảnh truyền thuyết x300

  KHóa


  - Máy chủ còn lại:
  + Khi quy đổi đạt mốc 150000 Vàng sẽ nhận thêm Mặt Nạ Đoạt Hồn chỉ số VIP(5 Ngày)
  + khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng  và Mặt Nạ Đoạt Hồn chỉ số VIP(5 Ngày) + tùy chọn thêm 1 trong các phầm quà sau:

  Gói

  Vật phẩm

  Trạng Thái

  1

  Túi chọn mảnh truyền thuyết x400 

  Khóa

  2

  Tùy chọn trang bị hoàng Kimx2

  Khóa

  3

  Chân khí 50000 điểm x70

  Khóa

  4

  Cống Hiến Sư Môn 500 000 điểm

  Khóa

  5

  Cánh 6-Bình Loan Vũ x1

  KhóaGửi yêu cầu nhận quà
 • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé:

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 22/11/2021.

Phần thưởng  

Máy chủ Hỏa Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Phòng Cụ Bạch Kim

2

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

30000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Trang bị bạch kim (trừ vũ khí) x2 hoặc Phòng cụ Hoàng Kim x1

Tùy chọn

Khóa

Dung Thiết Thủy

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

12

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Máy chủ Cửu Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Châm

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Ngân Châm

5

 Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

12

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

60

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

7

Khóa

Trang bị hoàng kim (trừ vũ khí)

1

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

2

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Cam thủy tinh

3

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc Mảnh Thẻ chọn đồng đội x3 hoặc túi chọn huyệt vị x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x100

tùy chọn

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

60,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

120

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

12

Khóa

Trang bị hoàng kim (trừ vũ khí) x2  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x150

tùy chọn

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc  Kim Thủy tinh x1

tùy chọn

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

120

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Ngân Châm

15

Khóa

99,999 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

20

Khóa

Trang bị hoàng kim (trừ vũ khí) x3 hoặc Vũ Khí Hoàng Kim x1 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x200

tùy chọn

Khóa

Thẻ đồng đội 5 Sao tùy chọn

1

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Huyền Bạc

40

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ chưa giám định x8 hoặc Túi Chọn danh vọng 9 chọn 1 x100

tùy chọn

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

120

Khóa

Máy chủ Địa Kiếm-Phụng Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50 hoặc túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x100

tùy chọn

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x100

1

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

60

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

80

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5

Tùy chọn

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn Huyệt vị đồ x2 hoặc  huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x200

Tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

300

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)

2

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim x3(khóa) hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x350(không khóa)

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

180

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

250

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x400 hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x15

tùy chọn

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Máy chủ còn lại 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

100

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

40

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

40

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

60

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x7 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

80

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết  hoặc hòa thị bích x15

tùy chọn

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

150

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định x10 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc túi chọn ẩn mạch x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

3

Khóa

Huyền đồng

350

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Kim thủy tinh

3

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc Hòa Thị Bích x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

Tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

400

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Lược Gỗ

200

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

30

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

250

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ

2

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x400(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 50(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x 1500

tùy chọn 

 Khóa