Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

19-11-2020

Chia sẻ

Tại thành chính Dương Châu sẽ xuất hiện NPC Thất Tinh Dị Bảo cùng với chuỗi nhiệm vụ cực thú vị.

Và tất nhiên sau khi hoàn thành những nhiệm vụ này, chư vị đại hiệp sẽ nhận ngay những phần quà hậu hĩnh!

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ ngày 20/11/2020.
  • Kết thúc23h59 ngày 26/11/2020.

Phạm vi & Điều kiện

  • Phạm vi: Tất cả máy chủ NKVS.
  • Điều kiện: Đạt level 60 trở lên có thể tham gia.

Nội dung

  • Tại Thành Chính Dương Châu xuất hiện NPC Thất Tinh Dị Bảo thao tác mở nhiệm vụ, trả nhiệm vụ nhận quà.
  • Ngày nào hiển thị nhiệm vụ ngày đó, nhiệm vụ chưa hoàn thành sẽ hủy khi qua ngày.
  • Tất cả vật phẩm nhận được đều trạng thái Khóa.

Ngày

Nhiệm vụ hiển thị

Tên gói quà

Mở nhận các vật phẩm

Số lượng

Ngày 1

Tiêu diệt 5000 Quái 0/5000

Quà Nhất Tinh Dị Bảo

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

1

Thẻ đồng đội Ngẫu nhiên

5

Cống Hiến Lệnh Tân Xuân  (500)

1

Bạc Khóa 20 vạn

1

Nguyên Bảo Khóa 1v

1

Túi Quà Dị Bảo 1

1

Ngày 2

Diệt Thủ Lĩnh Hiếm Bất Kỳ 0/1

Quà Nhị Tinh Dị Bảo

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

1

Thẻ đồng đội Ngẫu nhiên

3

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Hoạt Lực 5000

1

đá rèn

5

Túi Quà Dị Bảo 2

1

Ngày 3

Diệt CTVL bất kỳ 0/1

Quà Tam Tinh Dị Bảo

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

1

Thẻ đồng đội Ngẫu nhiên

3

Định tâm đan

5

Hoạt Lực 5000

2

Túi Quà Dị Bảo 3

1

Đá Tẩy Thuộc tính

10

Ngày 4

Hoàn Thành 1 vòng Lịch Luyện  0/01

Quà Tứ Tinh Dị Bảo

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

2

Thẻ đồng đội Ngẫu nhiên

3

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Hoạt Lực 5000

2

Túi Quà Dị Bảo 4

1

Định tâm đan

10

Ngày 5

Tiêu Diệt Âu Vô Khuyết 0/01

Quà Ngũ Tinh Dị Bảo

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

2

Thẻ đồng đội Ngẫu nhiên

3

Tẩy luyện thạch

50

Hoạt Lực 5000

2

Túi Quà Dị Bảo 5

1

Trúc khí đan

10

Ngày 6

Tham Gia Bí Cảnh 0/02

Quà Lục Tinh Dị Bảo

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

2

Thẻ đồng đội Ngẫu nhiên

5

Võ Lâm Vinh Dự

5

Hoạt Lực 5000

1

Hồn Thạch

10

Túi Quà Dị Bảo 6

1

Ngày 7

Tham Gia Thanh Vân Phong 0/02

Quà Thất Tinh Dị Bảo

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

3

Thẻ đồng đội Ngẫu nhiên

7

Hoạt Lực 5000

1

Tinh vẫn Tệ

10

Chân Khí 50000

1

Ngân Châm

5

Túi Quà Dị Bảo 7

1