Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

20-07-2021

Chia sẻ

Quy đổi ngày vàng 21/07/2021 sẽ mang đến bất ngờ nào đến với quý đại hiệp? 

 

Cùng khám phá nhé!


Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 21/07/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 21/07/2021.
 • Thời gian phát quà từ ngày 22/07/2021

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó(không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Đặc Biệt:
  - Máy chủ Hoàng Kiếm:
  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm (Túi chọn huyệt vị đồ x1 + Cam Thủy Tinh x2) hoặc (Phòng cụ hoàng kim x1)
  Máy chủ Long Kiếm-Địa Kiếm-Phụng Kiếm:
  + khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên(bao gồm cao thủ võ lâm) x2 hoặc Ẩn mạch chưa giám định x5
  - Máy chủ còn lại:
  + khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Túi đá kích hoạt +22 x3 hoặc Ngoại Y Cát Tường (15 ngày) hoặc Túi chọn ẩn mạch x1
 • Lưu ý: - Khi đạt mốc 60000 vàng chọn quỳ tùy chọn là đồng đội 5 sao thì chỉ được x1 quà tùy chọn(1 đồng đội 5 sao tương đương 2 phần quà tùy chọn).          
             - Đồng đội 5 sao x1 tương đương 2 phần quà tùy chọn
 • Chi tiết:
  + Đá kích hoạt cường hóa +22: mở ra nhận ngẫu nhiên đá kích hoạt có thuộc tính Sát thương chí mạng +10% hoặc Phòng chí mạng+5% hoặc Tất cả kháng tính:+70(hoặc +40) điểm
Gửi yêu cầu nhận quà
 • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé:

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 22/07/2021.

 

Phần thưởng  

Máy chủ Hoàng Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngâm Châm

3

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

7

Khóa

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao tùy chọn(môn phái)

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

30,000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

50

Khóa

Ngân Châm

8

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Tùy chọn Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí)

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Máy chủ Địa Kiếm-Long Kiếm-Phụng Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Ngân châm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

15,000 Vàng

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x8

1

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách Bảo rương

20

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Bách Bảo rương

25

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

80

Khóa

Đá Rèn

70

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x100

Khóa

Đá rèn x80

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn ( mốc 6 vạn có thể chọn) x1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x30

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Tinh Kimx1 ( mốc 54000 có thể chọn) (giá trị tương đương 2 phần quà tùy chọn thường)

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh x2

Khóa

Cam Thủy Tinh x3

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng độix2

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Huyền đồng

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

30

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

110

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặcTùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí) x1

1

Khóa

Đá rèn

50

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

250

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Mảnh thẻ chọn đồng đội

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

60

Khóa

Đá Rèn

80

Khóa

Tinh thần Sa

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Huyền kim x5

Khóa

Mảnh Linh Ngọc x350

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh x2

Khóa

Hòa thị bích x15

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 ( mốc 6 vạn có thể chọn)

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí)

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Đá rèn x100

Khóa