Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

21-11-2020

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Cuối tuần tràn đầy ưu đãi khi sự kiện Siêu Thưởng đổ bộ.

Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 21/11/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 23/11/2020.
 • Thời gian phát quà từ ngày 24 đến 25/11/2020

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi đạt mốc nào chỉ nhận thưởng tại mốc đó(không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Quý Đại Hiệp tích lũy đạt mốc 300000 vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng.
 • Đặc biệt:
  - Máy chủ Bách Kiếm:
                                   
   + Khi đạt mốc 150000 vàng sẽ nhận thêm Chân nguyên đỉnh Trí Mệnh(sát thương chí mạng)x1+Kim Thủy Tinh x2.
                                     + Khi đạt mốc 300000 vàng sẽ nhận thêm Chân nguyên đỉnh Trí Mệnh(sát thương chí mạng)+Chân nguyên cố Nguyên Phòng Chí Mạng x1+ Thủy Tinh Sắc Màu x2.
  - Máy chủ Đế Long- Ngạo Long- Cốt Long:
  Khi đạt mốc 300000 vàng có thể tùy chọn thêm 1 trong 2 gói quà sau:

  Tùy chọn

  Vật phẩm

  Tùy chọn 1 trong 2

  Thủy tinh sắc màu x2 + Ẩn mạch tùy chọn x1+ 400 mảnh truyền thuyết

  Thủy tinh sắc màu x2 + Ẩn mạch tùy chọn  x1+ 50 Hòa Thị Bích


  - Máy chủ còn lại: khi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận thêm túi chọn ẩn mạch x1+ 1 phần quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau:

  Tùy chọn

  Vật phẩm

  Tùy chọn1 trong các 1 vật sau

  7 sao tùy chọn x1

  400 mảnh truyền thuyết

  Cánh 6-Bình Loan Vũx 1

  Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên x2

                        
 • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn: Tại Đây

Ví dụ:
 • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng sẽ chỉ nhận được quà mốc 15,000 Vàng .

Phần thưởng máy chủ Bách Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

50

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

100

Khóa

Tùy chọn trang bị bạch kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Ngân châm

3

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Chân Khí 5v

4

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

30000

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

40

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Tùy chọn Trang Bị hoàng kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Cam thủy tinh

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

15

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Chân Khí 5v

8

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Túi chọn Danh vọng 9 chọn 1

40

Khóa

60,000 Vàng

Huyền đồng

150

Khóa

Tùy chọn Trang Bị hoàng kim(trừ vũ khí)

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

70

Khóa

Ngân châm

15

Khóa

Chân Khí 5v

12

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

120

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

2

Khóa

Túi chọn Danh vọng 9 chọn 1

80

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

20

Khóa

Cam thủy tinh

2

Khóa

150,000 Vàng

Túi chọn toái phiến hiếm cấp 4

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

200

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Cam thủy tinh

3

Khóa

Đá rèn

40

Khóa

Chân Khí 5v

15

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

100

Khóa

Đồng đội 5 sao (Tùy chọn)

1

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

3

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim ( trừ vũ khí )

1

Khóa

Phần thưởng máy chủ Đế Long-Ngạo Long-Cốt Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Tùy chọn phòng cụ hoàng kim

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

40

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Đá rèn

50

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết x100 hoăc Tùy chọn trang bị hoàng kim ( trừ vũ khí )

tùy chọn

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

60,000 Vàng

Huyền đồng

200

Khóa

Huyền bạc

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

80

Khóa

Chân khí 50000 điểm

15

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

200

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

160

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Không Khóa

Đá rèn

100

Khóa

5 Sao ngẫu nhiên

1

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng

300

Khóa

Huyền bạc

50

Khóa

Kim thủy tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

100

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Không Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

200

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết 

300

Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại 

 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Không khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

120

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

15

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

200

Khóa

150,000 Vàng

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Chân Khí 5 vạn

30

Khóa

Huyền kim

5

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

300

Không Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Mảnh thẻ chọn đồng đội

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa