Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

21-11-2022

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Khởi đầu tuần mới cùng sự kiện Đầu Tư Nhỏ - Phúc Lợi To, với nhiều phần quà hấp dẫn, diễn ra từ ngày 21/11 - 25/11.

Đại Hiệp đừng bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn này nhé!

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Từ 00h01 ngày 21/11/2022
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 25/11/2022.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày: 26/11 đến ngày 28/11/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày quý Đại Hiệp tích nạp đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng của ngày đó.
  • Đặc Biệtquý Đại Hiệp tích nạp liên tiếp đủ 5 ngày sẽ nhận thêm được:
Vật phẩm
Võ kỹ thiên kiêu lệnh x30
Đá tẩy thuộc tính x30
Chân khí 50000 điểm x3
Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội x30
Đá Rèn x50
Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Phần thưởng

Ngày

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

21/11

Nạp bất kỳ

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Quà Nhân Phẩm

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

3

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2(5 ngày)

1

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

1

Khóa

22/11

500 Vàng

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Định Tâm Đan

50

Khóa

23/11

500 Vàng

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 3000 điểm

1

Khóa

Trúc Khí Đan

10

Khóa

Thiên Lý Truyền Âm

5

Khóa

24/11

1500 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Trúc Khí Đan

20

Khóa

25/11

1500 Vàng

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Ảo Nguyệt Thiên Hồ (7 Ngày)

1

Khóa

 

Đại sứ sự kiện Phương Phàm