Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

22-08-2023

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

Để giúp Quý Đại Hiệp có thêm niềm vui trong ngày lễ Thất Tịch, cũng như chúc cho những Đại Hiệp đang độc thân sớm tìm được một nữa của mình.

Ngạo Kiếm Vô Song sẽ mang đến một sự kiện vô cùng đặc sắc, Siêu Thưởng Tích Lũy - tích lũy đạt mốc nhận quà thả ga, từ 22/08 - 24/08.

Tích lũy ngay và nhanh nhanh vào game chiến thôi Quý Đại Hiệp ơi!

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h01 ngày 22/08/2023.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 24/08/2023.
  • Thời gian phát quà: 25/08/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  • Ngoài ra:

- Máy chủ Hoài Niệm

  + Khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng sẽ nhận thêm Cánh 3-Tử Hà Vân Sí + Anh Hùng Lệnh (7 ngày) x1

  + Khi quy đổi đạt mốc 15000 Vàng sẽ nhận thêm Cánh 3-Tử Hà Vân Sí + Anh Hùng Lệnh (14 ngày) x1

  + Khi quy đổi đạt mốc 30000 Vàng sẽ nhận nhận thêm Cánh 4-Lạc Anh Phi Dực x1 + Anh Hùng Lệnh (4 Tuần) x1

- Máy chủ Nhất Đại Thần Sư, Nhất Đại Tông Sư, Mai Siêu Phong, Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

  + Khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng đến 15000 Vàng sẽ nhận thêm Tiền x50 + Túi Đá Kích Hoạt +18 x5

  + Khi quy đổi đạt mốc 30000 Vàng đến 60000 Vàng sẽ nhận thêm Tiền x60 + Túi Đá Kích Hoạt +20 x4

  + Khi quy đổi đạt mốc 150000 Vàng sẽ nhận thêm Tiền x80 + Túi Đá Kích Hoạt +20 x5

  + Khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng và nhận thêm Tiền x100 + Túi Đá Kích Hoạt +24 x5 + Quà tùy chọn thêm x1

Gói

Quà tùy chọn thêm (chọn 1 trong các vật phẩm)

1

Cánh 6- Bình Loan Vũ x1

2

Cống Hiến Sư Môn 500 000 điểm

3

Đá rèn x 250

4

Chân khí 50000 điểm x60

5

Túi chọn mảnh truyền thuyết x350

 

- Máy chủ cũ còn lại

  + Khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng đến 60000 Vàng sẽ nhận thêm Tiền x40 + Túi Đá Kích Hoạt +20 x5

  + Khi quy đổi đạt mốc 150000 Vàng sẽ nhận thêm Tiền x80 + Túi Đá Kích Hoạt +24 x5

  + Khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng và nhận thêm Tiền x100 + Túi Đá Kích Hoạt +26 x5 + Quà tùy chọn thêm x1

Gói

Quà tùy chọn thêm (chọn 1 trong các vật phẩm)

1

Túi chọn mảnh truyền thuyết x400 

2

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(có thể chọn vũ khí)x4

3

Chân khí 50000 điểm x60

5

Cống Hiến Sư Môn 50000 điểm x10

6

Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định x1

 

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé
  • Lưu ý: Đại Hiệp phải gửi yêu cầu trước ngày 25/08/2023 để BQT gửi quà

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 25/08/2023.

Phần thưởng

Hoài Niệm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

10

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Toái Phiến 3 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

15

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

8

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa

Toái Phiến 3 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

 Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiênx5

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Cam Thủy Tinh x1

Dung Thiết Thủy x20

Cống Hiến Sư Môn 25000 điểm x1

Máy chủ Nhất Đại Thần Sư, Nhất Đại Tông Sư, Mai Siêu Phong, Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khoá

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50 Hoặc Túi Chọn Huyệt Vị Đồ x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x100

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

70

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x100 hoặc Túi Chọn Ẩn Mạch x1 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5

tùy chọn

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

150

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

60

Khóa

Tiền

25

Khóa

60000 vàng

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

80

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch x1 hoặc Túi chọn Huyệt vị đồ x2 hoặc  huyệt vị đồ chưa giám định x20  Hoặc Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí) hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x250

Tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

600

Khóa

Huyền Bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Bách Bảo Rương

35

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

300

Khóa

Đá Rèn

180

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Tiền

35

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lượt Gỗ

200

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim x3 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x400

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

800

Khóa

Huyền bạc

100

Khóa

Huyền Kim

15

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

120

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

300

Khóa

Tiền

40

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch x2 hoặc Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x400 hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn huyệt vị x4

tùy chọn

Khóa

Đá Rèn

250

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

200

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

Hòa Thị Bích

5

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

40

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50 hoặc hòa Thị Bích x5

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

100

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

70

Khóa

30,000 Vàng

Mảnh Hóa Kỹ

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x1 Hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x7 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Bách bảo rương

25

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

100

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết  hoặc hòa thị bích x15

tùy chọn

Khóa

60,000 Vàng

Thiệp chiêu mộ đồng đội

100

Khóa

Đá Rèn

130

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x2 hoặc Ẩn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định x10 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc túi chọn ẩn mạch x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

15

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Lượt Gỗ

100

Khóa

Bách bảo rương

30

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

40

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc Hòa Thị Bích x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

Tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

800

Khóa

Lượt Gỗ

200

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

50

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

80

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

250

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

3

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2 hoặc  Nguyên Tinh x1

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x400(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x 1500 , Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định x1

tùy chọn 

 Khóa