Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

22-03-2023

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

Quy Đổi Liền Tay - Nhận Ngay Đồ Phổ

Hãy sẵn sàng bùng nổ trong không khí sự kiện tuyệt đỉnh với Ngạo Kiếm Vô Song khi tham gia sự kiện Siêu Thưởng Tích Lũy.

Đừng bỏ lỡ nhé!!!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h01 ngày 23/03/2023.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 24/03/2023.
  • Thời gian phát quà: 25/03/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  • Ngoài ra:

- Máy chủ Mai Siêu Phong

  + Khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng đến 15000 Vàng sẽ nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao x2

  + Khi quy đổi đạt mốc 30000 Vàng sẽ nhận nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao x2 + Cầu Phúc Lệnh-III x3

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận nhận thưởng x2 mốc 30000 Vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao x3 + Cầu Phúc Lệnh-III x5

  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận nhận thưởng x3 mốc 30000 Vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao x 4+ Cầu Phúc Lệnh-III x5

- Máy chủ Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

  + Khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng đến 15000 Vàng sẽ nhận thêm Tiền x150 + Cánh 5- Băng Nghiêng Vũ x1

  + Khi quy đổi đạt mốc 30000 Vàng đến 60000 Vàng sẽ nhận thêm Tiền x250 + Cánh 5- Băng Nghiêng Vũ x1 + Cầu Phúc Lệnh-III x3

  + Khi quy đổi đạt mốc 150000 Vàng sẽ nhận thêm Tiền x350 + Cánh 5- Băng Nghiêng Vũ x1 + Cầu Phúc Lệnh-III x5

  + Khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng và nhận thêm Tiền x400 + Cầu Phúc Lệnh -IV x4 + Quà tùy chọn thêm x1

Gói

Vật phẩm

1

Cánh 7- Linh Lung Vũ x1

2

Bạc Khóa 800 Vạn

3

Cống Hiến Sư Môn 500 000 điểm

4

Đá rèn x 250

5

Chân khí 50000 điểm x60

6

Túi chọn mảnh truyền thuyết x350

- Máy chủ cũ còn lại

  + khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng đến 15000 Vàng sẽ nhận thêm Đồ Phổ Thần Thoại Chưa Giám Định x1 + Túi Đá Kích Hoạt +20 x5

  + khi quy đổi đạt mốc 30000 Vàng đến 60000 Vàng sẽ nhận thêm Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định x1 + Túi Đá Kích Hoạt +20 x5

  + khi quy đổi đạt mốc 150000 Vàng sẽ nhận thêm Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định x1 + Túi Đá Kích Hoạt +24 x5

  + khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng và nhận thêm Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định x1 +Túi Đá Kích Hoạt +26 x5 + Quà tùy chọn thêm x1

Gói

Quà tùy chọn thêm (chọn 1 trong các vật phẩm)

1

Túi chọn mảnh truyền thuyết x400 

2

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(có thể chọn vũ khí)x4

3

Chân khí 50000 điểm x80

4

Cánh 8-Kim Hoàng Vũ x1

5

Cống Hiến Sư Môn 50000 điểm x10

7

Đồ Phổ Thần Thoại Tùy Chọn x1

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé
  • Lưu ý: Đại Hiệp phải gửi yêu cầu trước ngày 25/03/2023 để BQT gửi quà

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 25/03/2023.

Phần thưởng

Máy chủ Mai Siêu Phong

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Trang Bị Bạch Kim Tùy Chọn (trừ vũ khí)

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Huyền Đồng

400

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Trang Bị Bạch Kim Tùy Chọn (trừ vũ khí) x2 hoặc Phòng Cụ Hoàng Kim x1

tùy chọn

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

8

Khóa

Toái Phiến Thường 3-1 Tùy chọn

1

 

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Ngân Châm

6

Khóa

Huyền Đồng

400

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

 

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Trang Bị Bạch Kim Tùy Chọn (trừ vũ khí) x2 hoặc Trang Bị Hoàng Kim (trừ vũ khí) x1

tùy chọn

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Huyền Đồng

500

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

25

 

Toái Phiến Thường 3-1 Tùy chọn

2

Khóa

Ngân Châm

8

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

80

Khóa

 Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x5

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x15

Bạc Khóa 200 vạn x1

Cam Thủy Tinh x5

Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên x1 ( tương đương 3 phần quà tùy chọn, chỉ có mốc 99999 mới có thể chọn x1, không thể chọn thêm các tùy chọn khác)

Vũ Khí Bạch Kim x1 + Huyền Đồng x300 (tương đương 3 phần quà tùy chọn, chỉ mốc 99999 vàng có thể chọn)

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Chìa Khóa Sáng Lấp Lánh x1

 

Máy chủ Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

25

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khoá

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x100

tùy chọn

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

70

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x100

1

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

150

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

80

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch x1 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5

Tùy chọn

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch x1 hoặc Túi chọn Huyệt vị đồ x2 hoặc  huyệt vị đồ chưa giám định x20

Tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

800

Khóa

Huyền Bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

300

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)x2  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x250

tùy chọn

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lượt Gỗ

200

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim x3 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x400

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

1000

Khóa

Huyền bạc

100

Khóa

Huyền Kim

15

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

120

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

300

Khóa

Kim Thủy Tinh

4

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch x2 hoặc Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x400 hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn huyệt vị x4

tùy chọn

Khóa

Đá Rèn

250

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

400

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

Hòa Thị Bích

5

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

30

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50 hoặc Hòa Thị Bích x5

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

100

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

70

Khóa

30,000 Vàng

Mảnh Hóa Kỹ

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x1 Hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x7 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Bách bảo rương

25

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

100

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim (trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết hoặc hòa thị bích x15

tùy chọn

Khóa

60,000 Vàng

Thiệp chiêu mộ đồng đội

100

Khóa

Đá Rèn

150

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x2 hoặc Ẩn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định x10 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc túi chọn ẩn mạch x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

200

Khóa

Huyền đồng

600

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Bách bảo rương

30

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

40

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc Hòa Thị Bích x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim (trừ vũ khí)x1

Tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

1000

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

50

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

80

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

300

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x3  Hoặc Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ x2

tùy chọn

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2 hoặc  Nguyên Tinh x1

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x400 (không khóa) hoặc hòa thị bích x40(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x1500 Hoặc Trang Bị Hoàng Kim(bao gồm vũ khí) x3

tùy chọn 

 Khóa