Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

22-03-2023

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Chào đón cuối tuần thật bùng nổ với sự kiện Tam Thiên Đoạt Bảo đến từ Ngạo Kiếm Vô Song, diễn ra từ ngày 23 - 25/03.

Đừng bỏ lỡ nhé!!!

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: Từ 00h01 ngày 23/03/2023.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 25/03/2023.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Đại hiệp tích lũy đạt 15000 Vàng sẽ nhận một phần quà đạt mốc.
 • Mỗi ngày, mốc nạp sẽ được reset để Đại Hiệp có thể tham gia tích nạp nhận quà liên tục.
 • Ví dụ: Ngày 23 tích nạp đạt 15000 Vàng sẽ nhận được quà mốc 15000 Vàng. Qua ngày 24 tích nạp tiếp đạt 15000 Vàng sẽ nhận được quà mốc 15000 Vàng. Tương tự ngày 25…
 • Đặc biệt: Tất cả quý Đại Hiệp trong 3 ngày mỗi ngày đều tích nạp liên tiếp đạt 15000 Vàng, đủ 3 ngày sẽ nhận thêm phần quà Tam Thiên:
  Ví dụ: ngày 23 tích nạp 15000 vàng, ngày 24 tích nạp 15000 vàng, ngày 25 tích nạp 15000 vàng sẽ đủ điều kiện nhận thêm gói quà Tam Thiên
 • Chi tiết gói quà Tam Thiên:

Máy chủ Mai Siêu Phong

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

Tam Thiên

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Khóa

Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bạc Khóa 50 Vạn

10

Khóa

Tiền

100

Khóa

Búa Vàng

50

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

1000

Khóa

Vàng Khóa 5 Vạn

10

Khóa

Máy chủ Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

Tam Thiên

Đá Rèn

300

Khóa

Đồng Đội 5 Sao Tùy Chọn

1

Khóa

Kim Tằm Tùy Chọn

20

Khóa

Búa Vàng

50

Khóa

Tiền

150

Khóa

Vàng Khóa 5 Vạn

15

Khóa

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

300

Khóa

 - Máy chủ cũ còn lại

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

Tam Thiên

Tiền

150

Khóa

Lưu Ly Thạch x2 hoặc Ngũ Sắc Linh Thạch x3 Hoặc Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết x350 Hoặc Đồng Đội 4 Sao cũ Bao Gồm Cao Thủ võ Lâm x1 Hoặc Hòa Thị Bích x 40

tùy chọn

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Búa Vàng

50

Khóa

Nguyên Tinh

1

Khóa

Gửi yêu cầu nhận quà
 • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé
 • Lưu ý: Đại Hiệp gửi thông tin quà tùy chọn trước thời gian sự kiện kết thúc.

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 26-27/03/2023.

Phần thưởng tích nạp mỗi ngày

Máy chủ Mai Siêu Phong

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

3

Khóa

Huyền Đồng

250

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Máy chủ Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Ẩn Mạch Chưa Giám Định

5

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Huyền Đồng

350

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Khóa

Máy chủ cũ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

2

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

20

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

Đại sứ sự kiện Phương Phàm