Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

23-07-2022

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Cuối tuần bung xõa thả ga với sự kiện Siêu Thưởng Cuối Tuần diễn ra trong 2 ngày từ 23 - 24/07. Với rất nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ đón quý Đại Hiệp.

Đặc biệt, khi tất cả quý Đại Hiệp quy đổi đạt 599 Vàng trở lên sẽ có cơ hội đoạt ngay gói Bách Bảo Chi Vương vô cùng giá trị.

 

 

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 23/07/2022.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 24/07/2022.
  • Thời gian phát quà: 25/07/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).

Ngoài ra, khi Đại Hiệp quy đổi đạt 599 Vàng trở lên thì sẽ nhận ngay gói quà Bách Bảo Chi Vương:

Tên vật phẩm
Đá Rèn x20
Trúc Khí Đan x20
Định Tâm Đan x20
Đá Tẩy Thuộc Tính x20
Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh x20
Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội x20

Đặc Biệt:
 - Máy chủ Thiên Phụng:
+ Khi quy đổi đạt mốc 6000 đến 30000 Vàng sẽ nhận thêm Ngoại Y Cát Tường (7 ngày) x1 + Thẻ Đồng Đội Tùy Chọn 4 Sao Môn Phái x1
+ Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận thưởng x2 mốc 30000 Vàng và Ngoại Y Cát Tường (7 ngày)x1 + Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1 + Thẻ Đồng Đội Tùy Chọn 4 Sao Môn Phái x1
+ Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận thưởng x3 mốc 30000 Vàng và Ngoại Y Cát Tường (7 ngày)x1 + Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1 + Túi Chọn Huyệt Vị Đồ x2
 - Máy chủ Linh Phụng, Long Phụng, Phi Kiếm, Cửu Kiếm:
+ Khi quy đổi đạt mốc 150000 Vàng sẽ nhận thêm Túi Đá Kích Hoạt +18 x5
+ Khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 Vàng và Túi Đá Kích Hoạt +18 x5 + tùy chọn thêm 1 trong các phần quà sau:

Gói

Vật phẩm

Trạng Thái

1

Cánh 5- Băng Nghiên Vũ x1

Khóa

2

Cống Hiến Sư Môn 500 000 điểm

Khóa

3

Đá rèn x 200

Khóa

4

Chân khí 50000 điểm x60

Khóa

5

Túi chọn mảnh truyền thuyết x300

Khóa

 - Máy chủ cũ còn lại
+ Khi quy đổi đạt mốc 150000 Vàng sẽ nhận thêm Đá Cường Hóa +20 x3
+ Khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng và Đá Cường Hóa +22 x3 cùng tùy chọn thêm 1 trong các phần quà sau:

Gói

Vật phẩm

Trạng Thái

1

Túi chọn mảnh truyền thuyết x400 

Khóa

2

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(có thể chọn vũ khí)x1

Khóa

3

Chân khí 50000 điểm x60

Khóa

4

Cánh 6-Bình Loan Vũ x1

Khóa

5

Cống Hiến Sư Môn 50000 điểm x10

Khóa

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé:

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 25/07/2022.

Phần thưởng  

Máy chủ Thiên Phụng

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 5 vạn

2

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Phòng Cụ Bạch Kim

2

Khóa

Chân Khí 5 vạn

2

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí)

2

Khóa

Ngân Châm

6

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

15

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x5

tùy chọn 1 trong 4 vật phẩm sau

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm x2

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên x1 mốc 6 vạn trở lên có thể chọn, tương đương 2 phần quà tùy chọn

Khóa

Cam Thủy Tinh x 3

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-III x2

Khóa

Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x25

Khóa

Máy chủ Linh Phụng-Long Phụng-Phi Kiếm-Cửu Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50 hoặc túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x100

tùy chọn

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x100

1

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

60

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

80

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5

Tùy chọn

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn Huyệt vị đồ x2 hoặc  huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x200

Tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

300

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)

2

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim x3 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x350

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

180

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

250

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x400 hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn huyệt vị x4

tùy chọn

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

100

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

40

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

40

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

60

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x7 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

80

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết  hoặc hòa thị bích x15

tùy chọn

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

150

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định x10 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc túi chọn ẩn mạch x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

3

Khóa

Huyền đồng

350

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Kim thủy tinh

3

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc Hòa Thị Bích x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

Tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

400

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Lược Gỗ

200

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

30

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

250

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ

2

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x400(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x 1500

tùy chọn 

 Khóa

Đại sứ sự kiện Phương Phàm.