Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

24-03-2023

Chia sẻ

Chào mừng đại hiệp đến với Sự kiện Thần Thú Chi Vương!

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thần Thú Chi Vương sẽ xuất hiện tại Map Kích Chiến, đại hiệp hãy nhanh xua đuổi Thần Thú Chi Vương bảo về bình an cho dân lành và nhận về rất nhiều vật phẩm giá trị.

Tham gia ngay!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu:  00h30 ngày 24/03/2023.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 04/04/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung

Trân Bảo Các bán: 

Thẻ Giải Trừ Phong Ấn (Không khóa) giá 139 vàng

Giải Độc Đan Thường ( khóa) giá 99 vàng

  • Trong thời gian Sự kiện ở Map Kích chiến vào khung giờ 8h30, 10h30, 12h30, 14h30, 20h30, 23h30 xuất hiện 7 NPC Thần Thú Chi Vương.
  • Trân Bảo Các treo bán: Thẻ Giải Trừ Phong Ấn (Không khóa) giá 139 vàng và Giải Độc Đan Thường (Khóa) giá 99 vàng
  • Tiêu diệt thành công NPC sẽ rơi Chi Vương Phong Ấn (Khóa) mỗi NPC là 50 Chi Vương Phong Ấn (Khóa) cùng ngẫu nhiên 3-5 phần quà.
  • Tiêu diệt Thần Thú có thể bị trang thái xấu, Đại Hiệp có thể dùng Giải Độc Đan Thường để giải độc.
  • Dùng Thẻ Giải Trừ Phong Ấn + Chi Vương Phong Ấn = quà Thợ Săn Thần Thú, Dùng quà Thợ Săn Thần Thú nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm
  • Ghép quà Thợ Săn Thần Thú lần đầu đạt số lượng 1 sẽ nhận được tôn hiệu Thợ Săn Thần Thú 5 ngày

Phần thưởng

 Máy chủ mở 48 ngày trở lên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Bách Bảo Rương

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

 Máy chủ mở 118 ngày trở lên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

2

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa

 Máy chủ mở 260 ngày trở lên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyền Đồng

2

Khóa

Hoạt Lực 5000 điểm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa