Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

24-05-2023

Chia sẻ

Với mong muốn mang lại nhiều ưu đãi hỗ trợ Đại hiệp chinh phục thế giới tuyệt đỉnh võ hiệp, Ngạo Kiếm Vô Song khai mở sự kiện Thập Đại Phú Hào với nhiều phần quà tặng giá trị và ưu đại cực hấp dẫn. Tham gia ngay nhé!

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h01 ngày 24/05/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 05/06/2023.

Điều kiện tham gia

  • Tất cả máy chủ NKVS

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp tiêu phí Vàng đạt mốc nào sẽ nhận thưởng tại mốc đó và các mốc thấp hơn.
  • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
  • Ngoài ra : trong thời gian diễn ra sự kiện all quý Đại Hiệp sẽ cùng đua chung 1 BXH tiêu phí, TOP 10 BXH tiêu phí sẽ nhận nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Tôn hiệu nhất đại tông sư

Lực Phòng: +5%

Lực công: +5 %

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Tất cả kháng tính:+50 điểm

Sát thương chí mạng:+ 12%

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Sau khi tiêu phí Vàng đạt đủ mốc, Đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé (quý đại hiệp tiêu phí ngày nào sẽ gửi yêu cầu nhận quà nhận quà ngày đó để BQT tiện trao quà)
  • Đại Hiệp gửi thông tin mốc tiêu phí trước ngày 06/06/2023

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính ngày 06-07/06/2023.
  • Lưu ý: Quà sẽ được tổng hợp và trao quà đối với những Đại Hiệp có gửi đăng ký thông tin tham gia trong thời gian diễn ra sự kiện. Những trường hợp đăng ký sau khi kết thúc sự kiện hoặc không đăng ký thông tin hệ thống sẽ không can thiệp và hỗ trợ nhận quà.

Phần thưởng

Máy chủ Nhất Đại Tông Sư

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Ngoại Trang tọa kỵ(7 ngày)

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

10000

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

5

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

4

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

20000

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

10

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

5

Khóa

70000

Túi chọn huyệt đồ

1

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao (môn phái)

2

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

150000

Tinh Kim

2

Khóa

Huyền Đồng

500

Khóa

Trang Bị Hoàng Kim (trừ vũ khí)

1

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

300000

Trang Bị Hoàng Kim  (bao gồm vũ khí)

1

Khóa

Huyền Đồng

500

Khóa

Huyền Bạc

50

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao tuỳ chọn

1

Khóa

Máy chủ Mai Siêu Phong, Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Huyền đồng

250

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

70000

Túi chọn mảnh truyền thuyết

200

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Đá Rèn

150

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv6

1

Khóa

Tinh thần Sa

1

Khóa

150000

Tiền

100

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Tùy Chọn

1

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Tụ Linh Đan

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

3

Khóa

300000

Túi chọn mảnh truyền thuyết

300

Khóa

Đá Rèn

500

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

200

Khóa

Thẻ đồng đội 6 sao tùy chọn

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

3

Khóa

Các máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Hoạt lực 5000

4

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

250

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

70000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20

4

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

2

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

350

Khóa

150000

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

3

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

450

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Hoạt lực 50000

1

Khóa

Nguyên Tinh

2

Khóa

300000

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +24

4

Khóa

Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định

1

Khóa

Phụ Tu Lệnh

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Nguyên Tinh

3

Khóa

 

Quà đua top

Máy chủ Nhất Đại Tông Sư

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

TOP 1

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Cánh 6-Bình Loan Vũ

1

Khóa

Huyền Đồng

500

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Khóa

Kim Thủy Tinh

4

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

TOP 2

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Cánh 5-Băng Nghiên Vũ

1

Khóa

Huyền Đồng

400

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

TOP 3-10

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Cánh 4-Lạc Anh Phi Dực

1

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

80

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

 Máy chủ Mai Siêu Phong, Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

TOP 1

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Cánh 7-Linh Lung Vũ

1

Khóa

Huyền Đồng

500

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Khóa

Kim Thủy Tinh

5

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

TOP 2

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Cánh 6-Bình Loan Vũ

1

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

120

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

TOP 3-10

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Cánh 5-Băng Nghiên Vũ

1

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

60

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

Các máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

TOP 1

Nguyên Tinh

2

Khóa

Huyền Đồng

500

Khóa

Tùy chọn Toái Phiên Bản Mới (không bao gồm toái toại kỵ)

2

 Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

50

 Khóa

Cánh 7-Linh Lung Vũ

1

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

TOP 2

Nguyên Tinh

1

Khóa

Huyền Đồng

350

Khóa

Tùy chọn Toái Phiên Bản Mới (không bao gồm toái toại kỵ)

2

 Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

30

 Khóa

Cánh 6-Bình Loan Vũ

1

 Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa

TOP 3-10

Nguyên Tinh

1

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

10

Khóa

Cánh 6-Bình Loan Vũ

1

Khóa

Tôn Hiêu Nhất Đại Tông Sư (15 ngày)

1

Khóa