Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

25-09-2022

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

Niềm vui nhân đôi khi Đại Hiệp quy đổi đạt mốc trong Ngạo Kiếm Vô Song. Còn chần chờ gì nữa! Khám phá ngay nào!

Sự kiện Khuyến Mãi Nạp Thẻ diễn ra từ ngày 25/09/2022 đến hết ngày 05/10/2022 tại tất cả máy chủ mang lại rất nhiều ưu đãi cho đại hiệp, hãy nạp thẻ hôm nay để nhận nhiều quà tặng nhé! 

 

 

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h30 ngày 25/09/2022
  • Kết thúc: 23h59 ngày 05/10/2022

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

  • Quý Đại hiệp tiến hành nạp thẻ đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng quý giá và hấp dẫn.

Phần thưởng

Máy chủ mở từ 1 ngày trở lên

Mốc nạp

Vật phẩm

3000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*2

Hoạt Lực Khóa1000 *3

Môn Cống 2000 *1

Túi toái phiến 3*1

Vàng khóa 10000 *1

6000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*4

Túi toái phiến 3*1

Hồng Thủy Tinh*1

Vàng khóa 10000 *5

15000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*4

Hồng Thủy Tinh*2

Túi toái phiến 3*2

Vàng khóa 10000 *8

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên*5

45000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Túi chọn toái phiến thường 3-1 *2

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh *10

Huyệt vị đồ chưa giám định *10

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ*5

Hồng Thủy Tinh*2

Đá rèn *10

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên*15

100000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Môn Cống 10000*3

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội*2

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái2*2 (Không Khóa)

Huyệt vị đồ chưa giám định *10

Túi chọn toái phiến thường 3-1 *3

Ngân châm*5

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên*30

200000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Huyệt vị đồ chưa giám định *20

Ngân châm*20

Túi chọn toái phiến Hiếm 3-1 *3

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái2*3 (Không Khóa)

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm*3

Cam Thủy Tinh*2

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên *4

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*20

Túi Chọn Gia Cụ (30 độ thoải mái

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Mốc nạp

Vật phẩm

3000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*2

Hoạt Lực Khóa 5000

Môn Cống 2000

Hoán Thú Phù-II*4

6000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Hồng Thủy Tinh*2

Đá Tẩy Thuộc tính*10

15000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Hồng Thủy Tinh*2

Thể Năng Đan Tọa Kỵ*10 (Không Khóa)

Huyền Thiết Thạch*20

Hoán Thú Phù-II*7

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*5

45000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Hồng Thủy Tinh*3

Môn Cống 6000

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10

Trúc Khí Đan*2

Hoán Thú Phù-II*10

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ*10

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh x10

100000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Cam Thủy Tinh*2

Tinh Kim*1

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội*2

Đá Rèn*10

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái1*3 (Không Khóa)

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10

Chân Khí 50000 điểm *2

200000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Cam Thủy Tinh*2

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ*20

Tinh Thần Sa*1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *30

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)*30

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm*3

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ*5

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*50

Máy chủ mở từ 82 ngày trở lên

Mốc nạp

Vật phẩm

3000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*2

Hoạt Lực Khóa 5000

Môn Cống 4000

Hoán Thú Phù-III*2

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*3

6000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Hồng Thủy Tinh*2

Đá Tẩy Thuộc tính*10

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh *5

15000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Hồng Thủy Tinh*2

Tử Tinh Triệu Hoán Phù*2

Trúc Khí Đan*5

Thể Năng Đan Tọa Kỵ*10 (Không Khóa)

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh *10

45000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Môn Cống 6000

Tử Tinh Triệu Hoán Phù*3

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10

Hồng Thủy Tinh*4

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ*10

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*20

100000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Cam Thủy Tinh*1

Tinh Kim*1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *30

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội*2

Đá Rèn*10

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*30

Chân Khí 50000 điểm *2

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10

200000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Cam Thủy Tinh*2

Tinh Thần Sa*1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *70

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)*30

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm*5

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ*5

Mảnh Kim Thủy Tinh*4

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

Chân Khí 50000 điểm*4

Máy chủ mở từ 252 ngày trở lên

Mốc nạp

Vật phẩm

3000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*2

Hoạt Lực Khóa 5000*2

Môn Cống 4000

Chân Khí 50000 điểm

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh *3

6000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Cam Thủy Tinh*1

Trúc Khí Đan*10

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*5

15000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Cam Thủy Tinh*1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *30

Trúc Khí Đan*10

Huyền Đồng x50

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*10

45000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Môn Cống 6000

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *30 (không khóa )

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10 (không khóa )

Cam Thủy Tinh*2

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ*10

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*20

100000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Cam Thủy Tinh*2

Tụ Linh Đan *1 (Không Khóa)

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *30 (không khóa )

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội*2

Đá Rèn*30

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh*30

Chân Khí 50000 điểm*2

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định *10 (không khóa )

200000

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)*5

Kim Thủy Tinh*2

Mảnh Hòa Thị Bích *1000

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết *100 (không khóa )

Đồ Phổ Thần thoại chưa giám định *1

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm*5 (Không Khóa)

Tụ Linh Đan*2 (Không Khóa)

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu*4

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

Chân Khí 50000 điểm *4