Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

25-11-2022

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Lễ hội Tuyết Hoa Bảo Bảo đã bắt đầu, cả đại địa được bao phủ bởi màu trắng tựa tuyết, xinh đẹp vô cùng.

Thật nhiều ưu đãi hấp dẫn đang chờ đón, Đại Hiệp đừng bỏ lỡ nhé!!!!

 

 

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h30 ngày 25/11/2021.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/11/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện Trân Bảo Các có mở bán hàng loạt vật phẩm giảm giá, còn bán Túi Phúc và Quà Tuyệt Đẹp, mở ra có nhiều bất ngờ.

- Mỗi vật phẩm có thời gian mở bán khác nhau:

  • Ngày 25/11/2022 treo bán Quà Thủy Tinh, Quà Kinh Nghiệm, Cánh bán giảm giá.

Vật phẩm

Giá(Vàng)

Mô tả

Quà Bạch Tủy Tinh

111

Dùng xong có thể nhận được 10 Bạch Thủy Tinh

Quà Lục Thủy Tinh

888

Dùng xong có thể nhận được 10 Lục Thủy Tinh

Túi Lam Thủy Tinh

2998

Dùng xong có thể nhận được 10 Lam Thủy Tinh

Túi Tử Thủy Tinh

6666

Dùng xong có thể nhận được 5 Tử Thủy Tinh

Quà Hồng Thủy Tinh

19999

Dùng xong có thể nhận được 5 Hồng Thủy Tinh

Quà Cam Thủy Tinh

99999

Dùng xong có thể nhận được 5 Cam Thủy Tinh

Túi Thiên Không Thủy Tinh

999

Dung xong có thể nhận được Bạch Thủy Tinh x5 + Lục Thủy Tinh x5 + Lam Thủy Tinh x5

Túi Thái Hồng Thủy Tinh

111111

Dùng xong có thể nhận được Tử Thủy Tinh x5 + Hồng Thủy Tinh x5 +Cam Thủy Tinh x5

Túi Hải Dương Thủy Tinh

8888

Dùng xong có thể nhận được Tử Thủy Tinh x5 + lam Thủy Tinh x10

Túi Tu Luyện-I

288

Dùng xong có thể nhận được bách Niên Chu Quả x1 + Tửu Rương x1 + Tu Luyện Đan-I x1

Túi Tu Luyện-II

388

Dùng xong có thể nhận được bách Niên Chu Quả x2 + Tửu Rương x1 + Tu Luyện Đan-II x1

Túi Tu Luyện-III

488

Dùng xong có thể nhận được bách Niên Chu Quả x3 + Tửu Rương x1 + Tu Luyện Đan-III x1

Túi Tu Luyện-IV

588

Dùng xong có thể nhận được bách Niên Chu Quả x4 + Tửu Rương x1 + Tu Luyện Đan-IV x1

  • Ngày 26/11/2022 treo bán Quà Tọa Kỵ, Quà Luyện Khí Đan, Kim Tằm Ti, vật phẩm loại Đồng Đội bán giảm giá

Vật phẩm

Giá(Vàng)

Mô tả

Quà Tinh Tinh

38888

Dùng xong có thể nhận được ngoại trang tọa kỵ Tiểu Tinh Tinh + Bôn Tiêu(Huyết 5 Kỹ 4)

Quà Kỳ Lân

41111

Dùng xong có thể nhận được ngoại trang tọa kỵ Tuyết Vực Kỳ Lân + Phiên Vũ(Huyết 7 Kỹ 5)

Quà Phi Tượng

43333

Dùng xong có thể nhận được ngoại trang tọa kỵ Tiểu Phi Tượng + U Minh(Huyết 7 Kỹ 5)

Quà Liệt Diệm

46666

Dùng xong có thể nhận được ngoại trang tọa kỵ Liệt Diệm+ Kỳ Lân(Huyết 9 Kỹ 6)

Quà Ngự Kiếm

48888

Dùng xong có thể nhận được ngoại trang tọa kỵ Ngự Kiếm-Khinh Âm+ Tử Tinh(Huyết 11 Kỹ 6)

Quà Dung Thiết Thủy

4888

Dùng xong nhận được Dung Thiết Thủy x25 + Huyền Thiết Thạch x5

Quà Luyện Khí Đan

4599

 Dùng xong nhận được Luyện Khí Đan x20

  • Ngày 27/11/2022 treo bán Quà Rèn, Quà Huân Chương, vật phẩm loại rèn bán giảm giá

Vật phẩm

Giá(Vàng)

Mô tả

Quà Rèn

5666

Mở ra có thể nhận được Long Văn Điểu Kim x20 + Phá Thiên Chùy x10

Quà Huân Chương

4666

Mở ra nhận được Tàn Huân Chương x5 + Sao Đồng Tinh Xảo x5

 

- Từ ngày 25/11/2022 - 27/11/2022

  • Tất cả thương phẩm Tiệm Đạo Cụ giảm giá 20%, tất cả thương phẩm Tiệm Liên Hệ giảm giá 30%, tất cả thương phẩm Tiệm Trân Quý giảm giá 25%, thương phẩm VIP giảm giá 10%.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện trên Trân Bảo Các còn mở bán các Túi Phúc:

Vật phẩm

Giá(Vàng)

Mô tả

Túi Phúc Thủy Tinh

299

có thể mở một trong số các vật phẩm Kim Thủy Tinh, Cam Thủy Tinh, Hồng Thủy Tinh, Tử Thủy Tinh, Lam Thủy Tinh, Lục Thủy Tinh, Bạch Thủy Tinh.

Túi Phúc Cánh 

699

có thể mở một trong số các vật phẩm như Thương phẩm bậc 1-5 và Phùng Ma Tuyến cấp 1-10 và Tuyết Ưng Vũ.

Túi Phúc Huân Chương

199

có thể mở một trong số các vật phẩm Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định), Tàn Huân Chương, Sao Đồng Tinh Xảo…

Túi Phúc Rèn

149

có thể mở một trong số các vật phẩm như 20, 10, 5, 1 viên Đá Rèn, Long Văn Điểu Kim, Phá Thiên Chùy…

Túi Phúc Đồng Đội

149

có thể mở một trong số các vật phẩm Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên, Thẻ Đồng 2 Sao Đội Ngẫu Nhiên, Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên, Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên, Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên…

Túi Phúc Chân Khí

388

có thể mở một trong số các vật phẩm Chân Nguyên Đỉnh, Chân Nguyên Cao, Chân Nguyên Trung, Chân Nguyên Sơ và Chân Khí.

Túi Phúc Tọa Kỵ

139

có thể mở một trong số các vật phẩm Ngoại Trang Tọa Kỵ, Huyền Thiết Thạch, Dung Thiết Thủy…

Túi Phúc Bảo Bối

199

có thể mở một trong số các vật phẩm Tứ Thư Ngũ Kinh, Lịch Sử Điển Cố, Binh Pháp Chiến Thuật, Phật Học Kinh Điển, Độn Giáp Thiên Thư…

Túi Phúc Gia Viên

299

có thể mở một trong số các vật phẩm Hà Quần Nguyệt Phí, Lục Triều Kim Phấn, Thiên Kiều Bách Mị, Trầm Ngư Lạc Nhạn, Quốc Sắc Thiên Hương, Khuynh Quốc Khuynh Thành