Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

26-05-2023

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Sau một tuần làm việc thật mệt mỏi, hãy dành một chút thời gian để thư giãn và tham gia ngay sự kiện Quy Đổi Cuối Tuần đến từ Ngạo Kiếm Vô Song, diễn ra trong ngày 26/05 - 28/05

Tham gia thôi nào !!! 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Từ 00h01 ngày 26/05/2023
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 28/05/2023.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày: 29/05/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  • Ngoài ra:

- Máy chủ mới Nhất Đại Tông Sư

  + Khi quy đổi đạt mốc 30000 Vàng sẽ nhận thêm Túi chọn đồng đội 4 sao x1

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Túi chọn đồng đội 4 sao x2 + Cam Thủy Tinh x3

  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng nhận thêm Túi chọn đồng đội 4 sao x3 + Cam Thủy Tinh x5

- Các máy chủ còn lại

  + Khi quy đổi đạt mốc 30000 Vàng sẽ nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1

  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé
  • Lưu ý: Đại Hiệp gửi thông tin quà tùy chọn trước ngày 29/05/2023.

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 29/05/2023.

Phần thưởng

Máy chủ Nhất Đại Tông Sư

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Phòng Cụ Bạch Kim x2 hoặc Phòng Cụ Hoàng Kim x1

tùy chọn

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Huyền Đồng

400

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Toái Phiến 3 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Trang Bị Bạch Kim Tùy Chọn (trừ Vũ Khí) x2 hoặc trang bị Hoàng Kim (trừ vũ khí) x1

tùy chọn

Khóa

Huyền Đồng

500

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

8

Khóa

Toái Phiến 3 Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Ngân Châm

7

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

 Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiênx5

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Cam Thủy Tinh x2

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x15

Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên x1 ( tương đương 2 phần quà tùy chọn)

Cống Hiến Sư Môn 25000 điểm x1

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Chìa Khóa Sáng Lấp Lánh x1

 

 Máy chủ Mai Siêu Phong, Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Ngân châm

5

Khóa

Bách Bảo rương

25

Khóa

Đá Rèn

100

khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thiệp Chiêu MỘ Đồng Đội

50

Khóa

15,000 Vàng

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí) x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x 50

1

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

7

Khóa

Bách Bảo rương

30

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (môn phái)

3

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

60

Khóa

Thiệp Chiêu MỘ Đồng Đội

40

Khóa

30,000 Vàng

Bách Bảo rương

40

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền Bạc

30

Khóa

Huyền Kim

5

Khoá

Thiệp Chiêu MỘ Đồng Đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

100

Khóa

Đá tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Đá Rèn

110

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính x50

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

 

Huyền Kim x5

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x150

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí) x1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Khóa

Đá rèn x110

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn ( mốc 6 vạn có thể chọn, tương đương 2 phần quà tùy chọn) x1

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 99999 vàng có thể chọn, tương đương 3 phần quà tùy chọn)

 

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x30

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Vũ Khí Hoàng Kim x1 + Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết x100 (chỉ mốc 99999 mới có thể chọn, tương đương 3 phần quà tùy chọn)

 

Tinh Kimx1 ( mốc 54000 có thể chọn) (giá trị tương đương 2 phần quà tùy chọn thường)

Khóa

Kim Thủy Tinh x2

Khóa

Mảnh Đồng Đội Thi Vương x55

 

Mảnh Đồng Đội Nam Cung Phụng x55

Khóa

 

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Hòa thị bích

5

 

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

400

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x50 hoặc Mảnh Tủy Tinh Đa Sắc x1 Hoặc Mảnh Linh Ngọc x350 Hoặc Hòa Thị Bích x5

tùy chọn

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

1

 

Đá rèn

100

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

80

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền bạc

25

Khóa

Đá Rèn

120

Khoá

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

2

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

25

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

60

Khóa

Bách Bảo Rương

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

110

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Mảnh Linh Ngọc x350

Khóa

Hòa thị bích x15

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch x1

 

Lưu Ly Thạch x1 + Mảnh Linh Ngọc x1000 (tương đương 3 phần quà tùy chọn, mốc 99999 có thể chọn)

 

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 ( mốc 6 vạn có thể chọn, tương đương 2 phần quà tùy chọn)

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 99999 vàng có thể chọn, tương đương 3 phần quà tùy chọn)

Khóa

Vũ Khí Hoàng Kim x1 + Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết x100 (chỉ mốc 99999 mới có thể chọn, tương đương 3 phần quà tùy chọn)

 

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí) x1

Khóa

Mảnh Đồng Đội Nam Cung Phụng x55

 

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x1

 

Đá rèn x100

 

Nguyên Tinh x1

Khóa