Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

27-09-2022

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Sự kiện Thất Tinh Dị Bảo với nhiều phần thưởng hấp dẫn đã quay trở lại rồi đây, tích lũy mốc nạp càng cao, nhận quà càng nhiều.

Diễn ra chỉ duy nhất trong ngày 27/09/2022.

Hãy cùng Phương Phàm tham gia ngay!!!

 

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Từ 00h01 27/09/2022.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 27/09/2022.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày: 28/09/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  • Ngoài ra:

- Máy chủ Hoàng Dung

  + Khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng hoặc mốc 15000 Vàng sẽ nhận được Quà Dị Bảo x1

  + Khi quy đổi đạt mốc 30000 Vàng sẽ nhận thêm Quà Thất Tinh Dị Bảo x1

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng và nhận thêm Quà Thất Tinh Dị Bảo x1 + Cam Thủy Tinh x5

  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 Vàng và nhận thêm Quà Thất Tinh Dị Bảo x1 + Kim Thủy Tinh x3

- Máy chủ cũ còn lại

  + Khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng sẽ nhận được Quà Dị Bảo x1

  + Khi quy đổi đạt mốc 15000 Vàng hoặc mốc 30000 Vàng sẽ nhận thêm Quà Thất Tinh Dị Bảo x1

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng và nhận thêm Quà Thất Tinh Dị Bảo x1 + Kim Thủy Tinh x3 + Đá Cường Hóa +18 x2

  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 Vàng và nhận thêm Quà Thất Tinh Dị Bảo x1 + Thủy Tinh Sắc Màu x2 + Đá Cường Hóa +18 x3

Chi tiết quà

 Tên quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

Quà Dị Bảo

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

3

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

25

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Trúc Khí Đan

25

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ 7 ngày

1

Khóa

Quà Thất Tinh Dị Bảo

Túi Chọn Ẩn Mạch

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

700

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-III

3

Khóa

Trúc Khí Đan

50

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ 7 ngày

1

Khóa

 

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 28/09/2022.

Phần thưởng  

Máy chủ Hoàng Dung

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Phòng Cụ Bạch Kim

2

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Huyền Đồng

150

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí) x2 hoặc Tùy chọn Hoàng Kim (trừ vũ khí) x1

tùy chọn

Khóa

Ngân Châm

6

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

15

Khóa

Huyền Đồng

200

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x5

tùy chọn 1 trong 4 vật phẩm sau

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên x1 mốc 6 vạn trở lên có thể chọn, tương đương 2 phần quà tùy chọn

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm x2

Khóa

Cam Thủy Tinh x 3

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-III x2

Khóa

Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x25

Khóa

Máy chủ Thiên Phụng - Long Phụng - Linh Phụng - Phi Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Ngân châm

4

Khóa

Bách Bảo rương

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x 30

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách Bảo rương

20

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (môn phái)

3

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Bách Bảo rương

25

Khóa

Huyền đồng

250

Khóa

Huyền Bạc

25

Khóa

Huyền Kim

5

Khoá

Thiệp Chiêu MỘ Đồng Đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

80

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính x40

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

 

Huyền Kim x5

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x150

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Khóa

Vũ Khí Hoàng Kim x1 (mốc 99999 có thể chọn, tương đương bằng 3 phần quà tùy chọn)

 

Đá rèn x80

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn ( mốc 6 vạn có thể chọn) x1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x30

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Tinh Kimx1 ( mốc 54000 có thể chọn) (giá trị tương đương 2 phần quà tùy chọn thường)

Khóa

Kim Thủy Tinh x1

Khóa

Cam Thủy Tinh x5

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng độix2

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Huyền đồng

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

150

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặcTùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí) x1

1

Khóa

Đá rèn

50

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

250

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Huyền kim

5

Khoá

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Rèn

25

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

100

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Huyền kim x5

Khóa

Mảnh Linh Ngọc x350

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh x2

Khóa

Hòa thị bích x15

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 ( mốc 6 vạn có thể chọn)

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 15 vạn có thể chọn)

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí) x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Đá rèn x100

Khóa

Đại sứ sự kiện Phương Phàm