Trang chủ / Sự kiện

Thưởng Đua TOP

29-01-2021

Chia sẻ

Máy chủ Địa Kiếm

 

Top

Phần thưởng

Số lượng

Trạng thái

Nạp tối thiểu

1

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 15 ngày (mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

300000 vàng

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

100

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao Tùy chọn

1

Khóa

Cam thủy tinh

2

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Cánh 4-Lạc Anh Phi Dực

1

Khóa

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính 15 ngày (có chỉ số)

1

Khóa

2

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 5 ngày(mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

300000 vàng

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Khóa

Thẻ đồng đội 5  sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

80

Khóa

Cam thủy tinh

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính 15 ngày (có chỉ số)

1

Khóa

3

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 3 ngày(mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

300000 vàng

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Cam thủy tinh

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

50

Khóa

Máy chủ Thiên Kiếm

Top

Phần thưởng

Số lượng

Trạng thái

Nạp tối thiểu

1

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 15 ngày (mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

300000 vàng

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

200

Khóa

Thẻ đồng đội 6 sao tùy chọn

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

3

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

4

 Khóa

Cánh 5-Băng Nghiên Vũ

1

Khóa

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính 15 ngày (có chỉ số)

1

Khóa

2

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 5 ngày(mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

300000 vàng

Túi chọn toái phiến hiếm 4

3

Khóa

Thẻ đồng đội 6 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Cánh 4-Lạc Anh Phi Dực

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

2

Khóa

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính 15 ngày (có chỉ số)

1

Khóa

3

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 3 ngày(mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

300000 vàng

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Cánh 4-Lạc Anh Phi Dực

1

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

KHóa 

Thẻ đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

100

Khóa

Các máy chủ còn lại

Top

Phần thưởng

Số lượng

Trạng thái

Nạp tối thiểu

1

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 15 ngày (mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

300000 vàng

Đèn chúc phúc (độ thỏa mái 100)

1

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

9

Khóa

Tụ Linh Đan

3

KHóa 

Thủy Tinh Sắc Màu

3

Khóa

Thẻ đồng đội 7 sao tùy chọn

1

Khóa

Cánh 7- Linh Lung Vũ

1

Khóa

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính 15 ngày (có chỉ số)

1

Khóa

2

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 5 ngày(mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

300000 vàng

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

200

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

2

Khóa

Tụ Linh Đan

2

KHóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

6

KHóa 

Thẻ đồng đội 6 sao Tùy chọn

1

Khóa

Cánh 6-Bình Loan Vũ

1

KHóa

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính 15 ngày (có chỉ số)

1

Khóa

3

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

100

Khóa

300000 vàng

Túi chọn mặt nạ đặt biệt 3 ngày(mặt nạp chỉ số vip)

1

Khóa

Tụ Linh Đan

1

KHóa

Cánh 6-Bình Loan Vũ

1

KHóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

3

KHóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Huyền đồng 

100

Khóa