Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

29-04-2021

Chia sẻ

Chào mừng Đại Lễ 30/04 Ngày Quốc tế Lao Động 01/05NKVS xin gửi đến quý đại hiệp những món quà cực hấp dẫn khi trong sự kiện Đăng Nhập Nhận Quà!

Đừng bỏ lỡ nhé!

Thời gian

  • Từ ngày 29/04 đến 23:59 ngày 05/04/2021.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song
  • Cấp 80 đã vào phái 

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được quà tương ứng của ngày đó.

Phần thưởng 

Ngày

Thưởng 1

Thưởng 2

Thưởng 3

Thưởng 4

29/04

Bạc Khóa 20 vạn x 1

Huyệt vị đồ chưa giám định x 1

Hoạt Lực 5000 điểm x 1

Quà đăng nhập 1 x 1

30/04

Đá rèn x 5

Huyệt vị đồ chưa giám định x 1

Vàng Khóa 1 Vạn x 2

Quà đăng nhập 2 x 1

01/05

Hoạt lực 5000 x 1

Huyệt vị đồ chưa giám định x 1

Định tâm đan x 10

Quà đăng nhập 3 x 1

02/05

Bạc Khóa 20 vạn x 1

Huyệt vị đồ chưa giám định x 1

Thẻ đồng đội 3,4 sao Ngẫu nhiên x 1

Quà đăng nhập 4 x 1

03/05

Trúc khí đan x 10

Huyệt vị đồ chưa giám định x 1

Tinh Vẫn Tệ x 10

Quà đăng nhập 5 x 1

04/05

Võ Kỹ thiên kiêu lệnh x 5

Huyệt vị đồ chưa giám định x 1

Vàng Khóa 1 Vạn x 2

Quà đăng nhập 6 x 1

05/05

Định tâm đan x 20

Huyệt vị đồ chưa giám định x 1

Thẻ đồng đội 3,4 sao Ngẫu nhiên x 1

Quà đăng nhập 7 x 1

  • Chi tiết quà đăng nhập

Vật phẩm

Chi tiết

Số lượng

Trạng Thái

Quà đăng nhập 1 (Tốn 500 Vàng có thể mở)

Bạc khóa 20 vạn

1

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

5

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

3

Khóa

Quà đăng nhập  2 (Tốn 1000 Vàng có thể mở)

Đá Tẩy thuộc tính

10

Khóa

Bạc khóa 20 vạn

3

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

4

Khóa

Quà đăng nhập 3 (Tốn 2000 Vàng có thể mở)

Thiệp chiêu mộ đồng đội

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư môn 2000

2

Khóa

Quà đăng nhập 4 (Tốn 3000 Vàng có thể mở)

Hoạt Lực Hoàn 5000 điểm

4

Khóa

Đá Tẩy thuộc tính

20

Khóa

Đá rèn

10

Khóa

Quà đăng nhập 5 (Tốn 4000 Vàng có thể mở)

Tinh vẫn tệ

20

Khóa

Võ lâm vinh dự lệnh

20

Khóa

Đồng thiên tâm

20

Khóa

Quà đăng nhập 6 (Tốn 5000 Vàng có thể mở)

Võ Kỹ Thiên Kiêu lệnh

10

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

20

Khóa

Vàng Khóa 1 Vạn

10

Khóa

Quà đăng nhập 7(Tốn 6000 Vàng có thể mở)

Đá rèn

20

Khóa

Chân khí 50000

2

Khóa

Cống Hiến Sư môn 2000

5

Khóa

Chúc quý đại hiệp có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ!