Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

29-06-2021

Chia sẻ

Quý đại hiệp thân mến, 

Chỉ một ngày duy nhất ngày 29/06/2021, tiêu dùng Nguyên Bảo mà vẫn được quà, không những thế chư vị tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 29/06/2021
  • Kết thúc: 23h59 ngày 29/06/2021

Phạm vi tham gia

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp tiêu phí Vàng đạt mốc nào sẽ nhận thưởng tại mốc đó và các mốc thấp hơn.
  • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
  • Ví dụ: Quý Đại Hiệp tiêu phí đạt mốc 5000 Vàng sẽ nhận được thưởng mốc 5000 và mốc 2000.
Gửi yêu cầu nhận quà
  • Sau khi tiêu phí Vàng đạt đủ mốc, Đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé(quý đại hiệp tiêu phí ngày nào sẽ gửi yêu cầu nhận quà nhận quà ngày đó để BQT tiện trao quà): Tại Đây

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính ngày 30/06/2021.

 

Phần Thưởng

Máy chủ Hoàng Kiếm

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

3

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2 (5 Ngày)

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

1

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

2

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

2000

Vàng Khóa 2 Vạn

3

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 2000

2

Khóa

Hoạt lực 1000

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Hoạt lực 1000

5

Khóa

Huyền đồng

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

4

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

2

Khóa

10000

Ngân Châm

3

Khóa

Huyền đồng

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

1

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

5

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

3

Khóa

20000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Chân Khí 50000 điểm 

1

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

5

Khóa

Máy chủ Long Kiếm-Địa Kiếm-Phụng Kiếm

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 1000

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2 (5 Ngày)

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

400

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

3

Khóa

Mặt Nạ 10 ngày ( chỉ số Lực công :+5%, Lực Phòng: +3%)

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

70000

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Phụ Tu Lệnh

1

Khóa

Đá Rèn

60

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên(bao gồm cao thủ võ lâm)

3

Khóa

Tinh thần Sa

1

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

Thẻ đông đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2 (5 Ngày)

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Chân khí 50000

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Hoạt lực 5000

4

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Huyền Đồng

50

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Mặt Nạ 10 ngày ( chỉ số Lực công :+5%, Lực Phòng: +3%)

1

Khóa

70000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

60

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên(bao gồm cao thủ võ lâm)

2

Khóa

Phụ Tu Lệnh

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Đá Rèn

80

Khóa