Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

30-05-2022

Chia sẻ

Ai về đoan ngọ Tết không ?
Cho tôi gởi đến tấm lòng thủy chung
Lớn lên trãi khắp bốn vùng
Lung tung khắp chốn nhớ mùng năm quê
 
Tết Đoan Ngọ đang đến gần!
Với những món ăn đặc trưng như Rượu Nếp, Vịt Quay hay Chè Hạt Sen, Phương Phàm sẽ mang đến sự kiện Tết Đoan Ngọ, để Đại Hiệp cùng với những hảo hữu có những giây phút ấm cúng, vui vẻ cùng Ngạo Kiếm Vô Song.
Đại Hiệp đừng bỏ qua sự kiện này nhé!!!

Thời gian

 • Bắt đầu: ngày 30/05/2022
 • Kết thúc: 23h59 ngày 13/06/2022

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS.
 • Yêu cầu: Nhân vật cấp 60 trở lên và đã vào phái.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các có bán:

 Vật phẩm

Vịt Quay (không khóa) giá 149 Vàng

Rượu Nếp (khóa) giá 49 vàng

Chè Hạt Sen  (Khóa) 3000 Vàng Khóa

 • Trong Thời gian sự kiện người Train quái nhặt được Bánh Tro (Khóa)

 • Thành Chính Dương Châu xuất hiện NPC Sự Kiện

 

 Ghép quà

Dùng  Chè Hạt Sen+ Bánh Tro = Quà Diệt Sâu Bọ (Khóa)

Dùng  Rượu Nếp + Bánh Tro = Yến Tiệc Nhỏ (Khóa)

Dùng Rượu Nếp+ Chè Hạt Sen  + Vịt Quay  = Yến Tiệc Lớn (Khóa)

 

 • Dùng đạo cụ Quà Diệt Sâu Bọ nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn mỗi ngày dùng 20 cái.
 • Dùng đạo cụ Yến Tiệc Nhỏ nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn mỗi ngày dùng 150 cái.
 • Dùng đạo cụ Yến Tiệc Lớn nhận 1 Thiệp Sự kiện và 1 phần thưởng ngẫu nhiên  giới hạn mỗi ngày dùng 300 cái.
 • Đổi Yến Tiệc Lớn Đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Đoan Ngọ I,II,III,IV,V

Đua TOP sự kiện Tết Đoan Ngọ

 • Dùng Thiệp Sự kiện để tiến hành bỏ phiếu đua BXH: Thiệp Sự Kiện = 1 Điểm

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

500

2

300

3

200

4~10

200

 • Quà Diệt Sâu Bọ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bạc Khóa 5 vạn

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

1

Chân Khí 500 điểm

1

1

Đá Rèn

1

1

Cống Hiến*200

1

1

Chân Khí 1000 điểm

1

1