Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

30-06-2020

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng ngày vàng với nhiều lợi ích sẽ chỉ diễn ra một ngày duy nhất, 30/06/2020.

Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 30/06/2020.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 30/06/2020.
  • Thời gian phát quà từ ngày 01 đến 02/07/2020

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi đạt mốc nào sẽ chỉ nhận thưởng tại mốc đó.
  • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn

Ví dụ:
  • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà mốc 15,000 Vàng, không nhận được quà mốc 6000 vàng.

Phần thưởng máy chủ Ngạo Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

15,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

2

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

3

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

6

Khóa

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Túi 5 Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

20

 Khóa

60,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Túi 5 Tử Thủy Tinh

4

Khóa

Tùy chọn phòng cụ bạch kim

2

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

8

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

12

Khóa

Phần thưởng máy chủ Địa Long- Đế Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

15,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

15

Khóa

Trang bị bạch kim

1

Khóa

Chân Khí 5v

3

 

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

30,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Chân Khí 5v

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Phòng cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

40

Khóa

60,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

4

Khóa

Chân Khí 5v

8

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

80

Khóa

Tùy Chọn trang bị Hoàng Kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

80

Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

50

Khóa

60,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

60

Khóa

Tụ Linh Đan

2

Khóa

Chân Khí 5 vạn

12

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Hòa Thị Bích

60

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

60

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

100

Khóa